Pressmeddelande -

Delårsrapport för Digital Vision AB januari – mars 2006

• Fortsatt kraftfull satsning på produktutveckling och marknadsföring • Orderingången ökade med 43 % till 20,0 (14,0) Mkr • Nettoomsättningen förbättrades till 19,1 (11,6) Mkr, en ökning med 65 % • Rörelseresultatet uppgick till - 5,9 (- 3,7) Mkr • Resultat efter skatt uppgick till - 6,6 (- 3,9) Mkr • Resultat per aktie var - 0,22 (- 0,24) kr • Orderstocken uppgick till 16,8 (9,7) Mkr vid periodens slut Nettoomsättning och resultat Orderingången uppgick under årets första tre månader till 20,0 (14,0) Mkr en ökning med 43 %. Orderstocken per 31 mars 2006 uppgick till 16,8 (9,7) Mkr. Digital Visions nettoomsättning förbättrades under perioden till 19,1 (11,6) Mkr, en ökning med 65 % jämfört med föregående år. Bruttomarginalen har förbättrats till 58 (55) %. Avskrivning enligt plan har belastat resultatet med 1,4 (0,1) Mkr, varav 1,0 (0,0) avser immateriella tillgångar. Resultatet efter skatt uppgick till –6,6 (-3,9) Mkr. Läs hela rapporten: http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/91/5A/wkr0010.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans