Pressmeddelande -

Digital Vision får order från Iginite Media i Filippinerna

Stockholm den 18 maj 2006 – Digital Vision en ledande leverantör av avancerade bildförbättringssystem specialiserade på bearbetning av film- och videomaterial, meddelar idag att Ignite Media i Manilla, ett av Filippinernas största efterbearbetningsföretag av film har köpt en Nucoda Film Master och en Nucoda Film Cutter. Iginite Media arbetar för närvarnade med stort antal filmproduktioner där Nucodasystemen kommer att användas. ”Vi har fått många bevis på systemens förträfflighet och bestämde oss snabbt för att välja Digital Vision som leverantör. Vi ser att vi på detta vis får bäst valuta för pengarna”, säger John David Hukom, VD på Ignite Media. “Många företag är just nu i processen att installera nya databaserade system för att förbättra och effektivisera sin produktion. Digital Vision har etablerat sig som en av de ledande leverantörerna av DI system i Europa och USA. Ordern till Ignite Media är ytterligare ett bevis på att vi också vinner mark på den asiatiska marknaden”, säger Robert Ekström Operativ Chef på Digital Vision. Digital Vision utvecklar och säljer ett komplett spektrum av bildbehandlingslösningar som kan hantera en vid variation av behov, allt från Standard Definition (SD) till 4k data, och kan användas i både video-, data- eller kombinerade video- och dataanläggningar. Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K. Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag. För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Ekström, E-mail: robert.ekstrom@digitalvision.se, mobil: +46-733 55 26 02 Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna Hemsida: www.digitalvision.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag