Pressmeddelande -

Digital Vision vinner prestigeorder till M2 i Soho, London

Stockholm den 19 maj 2006 – Digital Vision en ledande leverantör av avancerade bildförbättringssystem specialiserade på bearbetning av film- och videomaterial, tillkännager idag en strategisk order till M2, ett av världens ledande företag inom efterbearbetning av film. M2 har huvudkontor i Soho i hjärtat av Londons filmindustri. Efter en mycket lyckad demonstation av Digital Visions system under NAB mässan i Las Vegas i mitten av april, beställde M2 tre Nucoda system och ett HD DVNR bildförbättrings- och restaureringssystem. De tre Nucoda systemen kommer att installeras i M2s nya exklusiva ljussättningssvit Narduzzo Too, upprättad tillsammans med en av Londons mest framstående ljussättare Vince Narduzzo. DVNR systemet kommer att installeras i M2s arkiv- och restaureringssvit, TK One. ”Nucoda FilmMaster tar ett nästa steg in i färgkorrigeringsvärlden. Det är det mest flexibla och kraftfulla system som jag någonsin använt och det öppnar upp för en helt ny värld för oss färgsättare”, kommenterade Narduzzo. Tom Jones, VD på M2 tillade, “Vince och Film Mastern kommer att bli en riktigt dynamisk kombination för högkvalitativ slutbearbetning och ljussättning av dokumentärer samt drama här på M2. Vi valde Nucoda Film Master på grund av dess flexibilitet, i och med att vi har fler system kommer vi också att ge våra ljussättare en bra samarbetsmiljö". “Vi är mycket imponerade av FilmMastern och DVNR systemet. Förutom panelernas snygga design är Vince mycket entusiastisk kring alla tekniska egenskaper som systemet har. DVNR systemet kommer att ge vår TK Onesvit en stor konkurrensfördel”, fortsätter Jones. Robert Ekström, operativ chef på Digital Vision sammanfattade, “Vi är förstås stolta att ett sådant prestigefyllt företag som M2 valt oss som leverantör. Vi hade en mycket lyckad mässa i Las Vegas för en månad sedan och vi ser en tydlig trend där fler och fler kunder i Hollywood och Soho är angelägna om att anamma Digital Visions teknologi”. Digital Vision utvecklar och säljer ett komplett spektrum av bildbehandlingslösningar som kan hantera en vid variation av behov, allt från Standard Definition (SD) till 4k data, och kan användas i både video-, data- eller kombinerade video- och dataanläggningar. Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K. Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag. För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Ekström, E-mail: robert.ekstrom@digitalvision.se, mobil: +46-733 55 26 02 Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna Hemsida: www.digitalvision.se

Ämnen

  • Massmedia