Pressmeddelande -

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I DISPLAYIT AB (PUBL)

Vid Displayits (NGM-listan/DSP) årsstämma den 27 april 2006 fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts. Således beslöts att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas utan att balanserade förluster skulle överföras i ny räkning. Sittande styrelse omvaldes och en valberedning skall utses. En ny bolagsordning antogs med förändrat aktiekapitalsintervall m m. Styrelsen bemyndigades att besluta om emission av aktier att användas för förvärv med en maximal utökning av aktiekapitalet om 2 MSEK = 4.000.000 nya aktier. Vidare bemyndigades styrelsen att byta namn på bolaget då det nuvarande namnet ej är representativt för bolagets förändrade inriktning. Information framkom senare om att en extra bolagsstämma ändå måste hållas för att stadfästa det nya namnet. Beslut fattades slutligen om utställande av maximalt 1.900.000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning på ca 5%, till ledande befattningshavare. Teckningskursen blir 130% av den genomsnittliga kursen under perioden 15 maj till den 31 maj 2006. För ytterligare information kontakta Hans Dahlin, VD, Displayit AB (publ) Tfn +46 706 452 100 e-post hans.dahlin@displayit.com Hans Aulin, CFO Displayit AB (publ) Tfn +46 734 177 127 e-post hans.aulin@displayit.com Displayit levererar tekniska helhetslösningar genom projektledning, installation, uthyrning och försäljning av ljus-, ljud- och bildteknologi. Bolagets tjänster levereras till kunder som vill förstärka och förmedla information, budskap eller upplevelser och där kvalitet är avgörande. Koncernen består idag av två rörelsedrivande dotterföretag; Gyro Media AB samt Spectra Stage & Event Technologies AB. Displayitkoncernen sysselsätter sammanlagt ca 60 medarbetare och bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com. Displayit levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Displayit och bolagets tjänster, vänligen besök www.displayit.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans