Pressmeddelande -

DQE DESIGNED QUALITY ENTERTAINMENT ÖVERVÄGER FLYTT TILL NY MARKNADSPLATS.

(NGM: DQE MTFB)

Under onsdagen den 1 oktober har Finansinspektionen meddelat sitt beslut att återkalla Nordic Growth Markets tillstånd att bedriva börsverksamhet. Med anledning av detta beslut har DQE Designed Qualtiy Entertainment AB:s ledning för avsikt att undersöka möjligheterna att byta marknadsplats.

Ledningen i DQE har för avsikt att säkerställa möjligheten för aktieägare att även i fortsättningen handla med bolagets aktier på en reglerad marknadsplats. Därför kommer DQE att byta marknadsplats om inte Nordic Growth Market åtgärdar de felaktigheter som observerats och lyckas bibehålla sitt tillstånd att bedriva börsverksamhet.
Övrig information
DQE's ledning jobbar för närvarande med Nordic Growth Market med att flytta bolaget från observationslistan. När denna process är genomförd kommer det infomemorandum som benämnts i Q2 rapporten att bli tillgänglig för allmänheten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Gabler, VD, e-post: Richard.gabler@dqeab.se
Tel: +46 (0) 8 420 62 318

DQE Designed Quality Entertainment AB bedriver internationell försäljning av inventering och kontroll system för barer, hotell och restauranger genom sitt dotterbolag Swedish Bar Systems AB. För mer information se www.swedishbarsystems.com .

Ämnen

  • Data, Telekom, IT