Pressmeddelande -

Drillcon får förlängt avtal med LKAB

Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit en order från LKAB på kärnborrning i Malmberget för år 2009 omfattande 20 000 borrmeter. Den nya ordern som har ett värde på ca 11 Mkr är en förlängning av befintligt avtal och kommer att sysselsätta två borrmaskiner sju dagar i veckan, 20 timmar per dygn.

- Kärnborrning under jord är Drillcon Cores starkaste och viktigaste marknad. Det är därför glädjande att vi återigen fått LKAB:s förtroende att utföra kärnborrning i Malmberget, säger Mikael Berglund, VD för Drillcon.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se


Certified Adviser på OMX First North:
Glitnir
Box 16027
SE-103 21 Stockholm
Sweden
Tel: 08 463 85 00
www.glitnir.se


Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 250 Mkr under 2007 och förväntas uppgå till 320 Mkr år 2008.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Glitnir AB.

Ämnen

  • Gruvdrift