Skip to main content

Unik skulpturpark invigd

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2020 16:33 CET

Barnens skulpturpark består nu av sex olika konstverk.

Projektet Barnens Skulpturpark, som pågått under åren 2018-2020, är nu slutfört. Sex konstverk är på plats och skulpturparken är klar. Tre verk i Rosengårdsparken och tre i Vänskapsparken, Malmö. En helt unik satsning, där barnen bl a delar upphovsrätten, med de medverkande professionella konstnärerna. Avtäckning/invigning av de tre sista verken och med det hela parken, skedde den 12 december.

P.g.a Covid-19 var vi tvungna att genomföra invigningen på ett småskaligt samt internt och därmed säkert sätt, helt i enlighet med rådande restriktioner. Avtäckningen av de tre sista verken och invigningen av Barnens Skulpturpark, skedde den 12 december 2020. Allt finns dock filmat, med avtäckning av de sista verken, några ord från konstnärerna, samt invigningstal från våra finansiärer och samarbetsparter.

De sista tre verken som invigdes den 12 december och namnen på resp. konstnärer är följande (professionell konstnär i fetstil):


Guldslotte
t: 
Lana Mofeed, Yousef Mofeed, Rajma Khostai, Wais Khostai, Magnus Wallin 


Vi svampar: 
Maryam ALledani, Yahia Hassan, Stephanie Osakpanmwan, Denisa Ursu, Samaneh Reyhani


Gömstället: 
Mohamed Atta, Karim Atta, Mohammad Kheirredine, Sanna Urguni, Salma Urguni, Jakob Simonson


Metodrapport
Inom projektet har vi också tagit fram en metodrapport, avsedd för spridning. Metodrapporten, "Barnens Skulpturpark -sex konstverk skapade av barn"  bifogas också i detta pressmeddelande.


Bakgrund - projektsummering

- Projektets övergripande konstruktion, syfte och mål

I denna unika Malmösatsning har barn och unga tillsammans med professionella konstnärer och en dramapedagog skapat Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Projektet har genomsyrats av barnperspektivet utan att göra avkall på konstnärligt högt ställda mål. Syftet harvarit att barn och unga som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, fått uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö. Barnen har deltagit i alla delar av projektet från framtagandet av skisser och modeller, färdigställande av verken, till invigning. Totalt har under en 3-årsperiod (2018–2020) sex nya verk uppförts. Projektet har varit  uppdelat i två etapper som var och en omfattat en 18-månaders process som vardera har genererat tre skulpturer. Varje etapp har indelats i tre faser: (1) konstnärlig idé och process, (2) produktion, samt slutligen (3) avslutning och final. I den sista fasen ingår bland annat att barnen är med och planerar samt förbereder en högtidlig invigning av verken. Professionella konstnärer har arbetat med 5-10 barn/verk och bildat en konstnärsgrupp. Varje grupps arbete har resulterat i ett kollektivt verk där upphovsrätten delas mellan medskapande barn och professionell konstnär. De unga har här fått en unik inblick i och lärt sig det mesta om hur offentlig konst blir till samt blivit stolta skapare av nya kollektiva verk.

Rosengårdsparken Google Maps
* Tankekraften (etapp 1)  * Fågelkärleken (etapp 1)  * Vi Svampar (etapp 2)

Vänskapsparken Goggle Maps
* Guldslottet (etapp 2)  * Gömstället (etapp 2)  * Hemligheten (etapp 1)


Projektägare:
Drömmarnas Hus


Finansiärer och samarbetspartners
:
Malmö Stad
Allmänna Arvsfonden
Malmö Förskönings-och planteringsförening


Projektledare
:
Ann-Marie Erixon tel.0734-486202  E-post: ann-marie@drommarnashus.se


Professionella konstnärer (för de tre senaste verken): 
Magnus Wallin tel. 0703-277716,E-post: info@magnuswallin.com
Samaneh Reyhani tel.0730-936853, E-post:reyhanisamaneh@gmail.com
Jakob Simonson tel. 0705-581592,E-post:jakob.simonson@gmail.com


Projektets styrgrupp

Inger Lindstedt (ordförande i Malmö Förskönings-och Planteringsförening samt redaktör för metodskriften) tel. 0730-644070, E-post: inger.lindstedt@gmail.com

Elisabeth Moritz ( konstnär och styrelseledamot i Malmö Förskönings-och Planteringsförening) Tel.0733- 546054, E-post:emoritz.elisabeth@gmail.com

Sofie Hellryd (projektledare Fastighets- och Gatukontoret Malmö Stad) Tel.0709-341404, E-post: sofie.hellryd@malmo.se

Anna Wahlstedt (Utvecklingssekreterare Kulturförvaltningen, Malmö) Tel. 0727-259669,E-post:anna.wahlstedt@malmo.se

Lone Lindström (ordförande Drömmarnas Hus) Tel.0704-414107 E-post: lone@drommarnashus.se

Drömmarnas Hus har 30 års erfarenhet av att använda sig av lust, fantasi och kreativitet i kombination med kultur och pedagogik, där barn och unga står i fokus i det egna skapandet. Genom spektakulära scenkonstproduktioner, innovativa skolsamarbeten, vernissager etc. Många vill förändra världen, vi gör det!


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.