Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-september 2008

Sunda finanser skapar möjligheter i rådande affärsklimat

 • Duroc-koncernen redovisar ytterligare ett starkt kvartal resultatmässigt.
 • Minskad orderingång möts med åtgärder för att anpassa kostnaderna till sänkta volymer.
 • Kassan uppgick vid periodens utgång till 71,0 Mkr (75,0).
• Arbetet med att utvärdera förvärvsobjekt har intensifierats.

Sunda finanser skapar möjligheter i rådande affärsklimat

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 163,5 Mkr (172,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 Mkr (4,2).
 • Resultatet efter skatt blev 5,9 Mkr (3,0).
 • Nettoresultatet per aktie blev 0,81 kronor (0,41).

Delårsperioden januari-september
 • Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 530,9 Mkr (358,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (11,6)
 • Resultatet efter skatt blev 12,3 Mkr (9,0)
• Nettoresultatet per aktie blev 1,68 kronor (1,35)

 

Om Duroc-koncernen
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har närmare 300 medarbetare och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.

Ämnen

 • Industri, tillverkning