Pressmeddelande -

Prins Carl Philip: ”Alla måste ta sitt ansvar”

Prins Carl Philip fortsätter engagera sig för barn och unga med dyslexi. På måndagen genomfördes på prinsens initiativ en hearing om dyslexi. Under invigningstalet sa prinsen att han bestämt sig för att använda sin roll till att sätta dyslexi på agendan.

– De här frågorna är inte enbart viktiga för mig, utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige, sa prinsen.

Det handlar om alla elever som varje dag kämpar med bokstäver och siffror som "hoppar runt" i skolböckerna. Om alla som blir utskrattade när det blir fel. Och om alla de som måste kämpa hårdare än sina kamrater för att nå samma skolresultat.

– Jag vet precis hur det är. Jag var en av dem, sa prinsen.

Prinsen hoppades att hearingen ska kunna bli ett första steg i ett arbete som bland annat syftar till vi ska hitta nya vägar till att hjälpa elever med dyslexi.

–Här måste alla ta sitt ansvar. Skolan, politiker, myndigheter, experter, föräldrar och kompisar. Vi måste ha nolltolerans mot mobbing och nolltolerans mot att elever med dyslexi ska känna sig utanför, sa prins Carl Philip.

Efter invigningen föreläste jurist Annika Jyrvall Åkervall om vilken effekt den stärkta diskrimineringslagen kan få för elever med dyslexi. Projektledaren Karin Stenström från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) förklarade resultaten från granskningen av metoder och insatser för barn och unga med dyslexi. Professor emeritus i specialpedagpogik, Mats Myrberg, talade om den krångliga vägen till läsning. En paneldebatt med deltagare från utbildningsansvariga myndigheter, departement och organisationer avslutade hearingen.

Hearingen arrangerades i samarbete Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Bland de inbjudna fanns representanter från berörda myndigheter och organisationer.

Text: Eva Hedberg

Bild: Göran Segeholm

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • dyslexihearing 2015
  • prins carl philip

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Kontakter

Bengt-Erik Johansson

Presskontakt Förbundsordförande 070-238 63 20