E-legitimationsnämndens uppdrag förs över till en ny samlad digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Sep 22, 2017 14:37 CEST

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för de förvaltningsövergripande digitaliseringsfrågorna. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Den nya myndigheten kommer att stödja och samordna offentlig sektors digitalisering och ta ansvar för den nationella digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämndens nuvarande uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt kommer att vara en central komponent i den nya myndighetens verksamhet. Därmed kommer E-legitimationsnämndens arbete med standarder och avtal samt med granskningen av e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation att fortgå som tidigare men i en samlad och mer hållbar ”kostym”. Detsamma gäller uppdraget som Sveriges kontaktpunkt och företrädare enligt EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) samt ansvaret för den svenska noden för elektronisk identifiering över landsgränsen.

Läs mer i budgetpropositionen om inriktningen och målen på sidorna 93 – 100 i utgiftsområde 2, kapitel 6 ”Digitalisering och it inom offentlig sektor”.

Läs även om regeringens stora satsning på digitalisering av offentlig sektor

Mer om E-legitimationsnämnden uppdrag och verksamhet här www.elegnamnden.se

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för den förvaltningsövergripande digitaliseringen. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Läs vidare »

Nu kan ni teckna E-legitimationsnämndens nya avtal som öppnar för fler e-legitimationer

Nyheter   •   Aug 31, 2017 09:31 CEST

Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med. Leverantören måste dock ha en kvalitetsgodkänd e-legitimation motsvarande de säkerhetskrav som ställs för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för att få leverera i avtalet.

Genom att teckna 2017 E-legitimering kan myndigheter med e-tjänster anpassa sina inloggningssidor och ta emot fler e-legitimationer utöver bankernas och Telias. Det gör att fler kan skaffa e-legitimation och få tillgång till myndigheternas digitala service.

Avtalet är ett valfrihetssystem där fler aktörer kan ingå och komma till. Betalningen för transaktionen styrs av vilken e-legitimation personen som e-legitimerar sig väljer att använda sig av för att komma in i myndighetens e-tjänst.   

Redan nu har en stor myndighet skrivit på och fler myndigheter och kommuner är på gång. Inom kort hoppas vi på att en första kvalitetsgodkänd leverantör ska komma med. 

Läs mer om den nya avtalet på www.elegnamnden.se och i vårt extra nyhetsbrev för augusti 2017.

​Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med.

Läs vidare »

E-legitimationsnämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet och önskar Glad sommar

Nyheter   •   Jun 16, 2017 17:10 CEST

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till att det blir en samlad digitaliseringsmyndighet. Läs mer om vårt svar på vår hemsida.

Ta också del av vår presentation från Offentliga rummet i Sundsvall den 1 juni.

Glad sommar!

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet.

Läs vidare »

E-legitimationsnämnden tar ner skylten och flyttar över i Myndigheten för digital förvaltning

Nyheter   •   Aug 31, 2018 12:49 CEST

Idag den 31 augusti upphör E-legitimationsnämnden som myndighet. Verksamhet och personal flyttar över till den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG med start den 1 september 2018. "Vi tar ner skylten samtidigt som vi avslutar med flaggan i topp.", säger kanslichef Annika Bränström. Myndigheten startades 2011 och har nu levererat på samtliga uppdrag

Verisecs e-legitimation Freja eID+ nu tillgänglig för offentlig sektor i statens Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Nyheter   •   Aug 30, 2018 16:33 CEST

I januari 2018 fick Verisecs e-legitimation Freja eID+ statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation. Nu är Freja eID+ även tillgänglig i avtal för alla myndigheter och kommuner som vill erbjuda medborgare en ny och kvalitetsmärkt e-legitimation i sina e-tjänster.

E-legitimationsnämnden har beslutat att godkänna Freja eID+ som första e-legitimation i nämndens avtal Valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Beslutet togs på nämndens sista sammanträde den 29 augusti före myndighetens upphörande den 31 augusti 2018.

”Vi är glada att Freja eID+ nu är godkänd i statens Valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Det gör att vi i våra avtal både kan erbjuda offentlig sektor den nya kvalitetsmärkta e-legitimationen Freja eID+ och BankID”, säger Annika Bränström, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

I avtalsformen ”valfrihetssystem” kan fler utfärdare av e-legitimationer ingå och komma till. Användaren väljer vilken e-legitimation som ska användas och som därmed får betalt för transaktionen, då användare loggar in eller skriver under digitalt.

 • Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering ökar valfriheten och ger tillgång till nya kvalitetsgranskade e-legitimationer såsom Freja eID+ på den svenska marknaden.
 • Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering ger tillgång till BankID, de mest förekommande e-legitimationerna på den svenska marknaden.

”Myndigheter och kommuner är välkomna att teckna båda avtalen. Tillsammans ger de en heltäckande försörjning av både väletablerade och kvalitetsgranskade e-legitimationer i offentlig sektors digitala tjänster”, avslutar Annika Bränström.

Den 31 augusti 2018 upphör E-legitimationsnämnden som myndighet och verksamheten blir ett av kärnområdena i den nya Myndigheten för digital förvaltning som startar sin verksamhet den 1 september 2018. Valfrihetssystem och andra tjänster som hanterats av E-legitimationsnämnden blir då en del av den nya myndighetens ansvarsområden.

​I januari 2018 fick Verisecs e-legitimation Freja eID+ statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation. Nu är Freja eID+ även tillgänglig i avtal för alla myndigheter och kommuner som vill erbjuda medborgare en ny och kvalitetsmärkt e-legitimation i sina e-tjänster.

Läs vidare »

Nu måste myndigheterna skicka in sina avtal och öppna för eIDAS - utländska e-legitimationer i offentliga digitala tjänster

Nyheter   •   Aug 17, 2018 15:30 CEST

Senast den 29 september ska alla offentliga e-tjänster med e-legitimation som inloggning tillåta utländska e-legitimationer i sina digitala tjänster. Allt enligt EU-förordningen eIDAS. För att myndigheterna ska leva upp till lagkraven krävs att de skickar in avtal om anslutning till den svenska eIDAS-landsnoden och aktörsregistret, även kallat Sweden Connect. Och det är bråttom. Till och med den 31 augusti administreras dessa avtal och uppkopplingar i Sweden Connect av E-legitimationsnämnden. Därefter upphör E-legitimationsnämnden som myndighet. Avtal och bilagor skickas då istället till den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG som startar sin verksamhet den 1 september 2018.

Först ut inom EU att logga in i de svenska e-tjänsterna är en tysk e-legitimation som godkänts för e-legitimering över landsgränserna.

Läs mer om eIDAS och anslutningen till Sweden Connect i E-legitimationsnämndens sista nyhetsbrev som publiceras nu i augusti.

Besök också nämndens öppna frågestunder den 5 och den 19 september om anslutning till Sweden Connect - den svenska eIDAS-noden och aktörsregistret.

Mer information och anmälan till frågestunderna finns i kalendariet på www.elegnamnden.se

​Senast den 29 september ska alla offentliga e-tjänster med e-legitimation som inloggning tillåta utländska e-legitimationer i sina digitala tjänster. Allt enligt EU-förordningen eIDAS. För att myndigheterna ska leva upp till lagkraven krävs att de skickar in avtal om anslutning till den svenska eIDAS-landsnoden och aktörsregistret, även kallat Sweden Connect.

Läs vidare »

DIGG - den nya Myndigheten för digital förvaltning har nu fått sin generaldirektör

Nyheter   •   Jul 07, 2018 19:06 CEST

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) formerar sig nu som bäst inför starten av verksamheten den 1 september 2018. Den 6 juli meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att generaldirektör för myndigheten blir Anna Eriksson. Anna Eriksson kommer närmast från Lantmäteriet där hon varit utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it.

I samband med utnämningen av Anna Eriksson som generaldirektör beslutade regeringen också om Myndigheten för digital förvaltnings instruktion och reglerbrev.

Den 31 augusti 2018 upphör E-legitimationsnämnden som myndighet och personal och verksamhet förs över till den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Mer information finns i regeringens pressmeddelande.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) formerar sig nu som bäst inför starten av verksamheten den 1 september 2018. Den 6 juli meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att generaldirektör för myndigheten blir Anna Eriksson. Anna Eriksson kommer närmast från Lantmäteriet där hon varit utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it.

Läs vidare »

Nu finns avtal och checklistor för Sveriges eIDAS-nod Sweden Connect

Nyheter   •   Jun 29, 2018 18:19 CEST

Idag den 29 juni publicerades juni månads nyhetsbrev. Huvudnyhet är att avtal och checklistor nu är framme för att myndigheter och kommuner ska kunna ansluta sina e-tjänster till Sweden Connect. Sweden Connect är samlingsnamnet på den svenska eIDAS-noden för gränsöverskridande e-legitimeringstrafik inklusive Aktörsregistret, där all metadata och kontaktuppgifter registreras.

Allt material finns på E-legitimationsnämndens hemsida.

I och med avtalet om Sweden Connect erbjuder E-legitimationsnämnden nu tre avtal som tillsammans dels öppnar för utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen dels ger en heltäckande försörjning av e-legitimationer i Sverige framöver. Mer om detta finns också att läsa i juni månads nyhetsbrev. 

I nyhetsbrevet informeras också om den nya webbplatsen e-legitimation.se riktad till privatpersoner. Med e-legitimation.se tar nämnden ett samlat grepp om e-legitimation, även om hur du som privatperson kan skydda dig mot ID-brott och bedragare på nätet.  

​Idag den 29 juni publicerades juni månads nyhetsbrev. Huvudnyhet är att avtal och checklistor nu är framme för att myndigheter och kommuner ska kunna ansluta sina e-tjänster till Sweden Connect. Sweden Connect är samlingsnamnet på den svenska eIDAS-noden för gränsöverskridande e-legitimeringstrafik inklusive Aktörsregistret, där all metadata och kontaktuppgifter registreras.

Läs vidare »

Nu är BankID med som leverantör till offentlig sektor i E-legitimationsnämndens avtal 2018 E-legitimering

Nyheter   •   Jun 20, 2018 19:04 CEST

Driver du digitalisering inom offentlig sektor och behöver tillgång till säker e-legitimering? Idag den 20 juni 2018 anslöt Finansiell ID-Teknik med BankID till E-legitimationsnämndens Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Det betyder att försörjningen av e-legitimering via BankID nu är säkrad i offentlig sektors digitala tjänster. Myndigheter och kommuner kan nu enkelt skicka in en anmälan om intresse och gå med i Valfrihetssystem 2018 E-legitimering och därmed få tillgång till BankID. Tillsammans med nämndens andra avtal, Valfrihetssystem 2017 E-legitimering som öppnar för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer, finns nu en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i offentliga e-tjänster framöver.

Samtidigt har vissa avtalsdokument och regelverk uppdaterats. På E-legitimationsnämndens hemsida framgår vilka dokument i båda valfrihetssystemen som uppdaterats.

Dags att teckna avtalen om svenska e-legitimationer för myndigheter och kommuner med e-tjänster

E-legitimationsnämnden erbjuder avtal, så kallade valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalen ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till BankID - de mest etablerade e-legitimationerna på den svenska marknaden och till nya kvalitetsgranskade e-legitimationer.

Valfrihetssystem som avtalsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Transaktionspriset är detsamma; 17 öre i båda valfrihetssystemen. De tekniska metoderna i Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering är BankID RP API och OCSP samt SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. I Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är tekniken enbart SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. Dessa tekniska metoder öppnar för de ledande leverantörerna av e-legitimering på marknaden, samtidigt som de underlättar tekniskt även för införande av utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Inom kort kommer mer information på E-legitimationsnämndens hemsida om avtal och vägledningar inför anslutningen till Sweden Connect - Sveriges eIDAS-nod och Aktörsregister, inför eIDAS-förordningens ikraftträdande den 29 september 2018.

Driver du digitalisering inom offentlig sektor och behöver tillgång till säker e-legitimering? Idag den 20 juni 2018 anslöt Finansiell ID-Teknik med BankID till E-legitimationsnämndens Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Det betyder att försörjningen av e-legitimering via BankID nu är säkrad i offentlig sektors digitala tjänster.

Läs vidare »

Verisec AB ansöker om att få leverera Freja eID+ i nämndens valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Nyheter   •   Jun 01, 2018 16:43 CEST

Idag den 1 juni 2018 tog E-legitimationsnämnden emot en ansökan från Verisec AB om att få leverera e-legitimering genom Freja eID+ i valfrihetssystemet eID 2017 E-legitimering. Verisec med Freja eID+ är en ny e-legitimation som riktar till privatpersoner och är sedan tidigare dessutom godkänd enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3. Genom Freja eID+ finns nu fler säkra e-legitimationer att välja bland för allmänheten.  

”Vi ser fram emot att granska ansökan från Verisec med Freja eID+ och att myndigheter och kommuner på det här sättet kommer att kunna erbjuda fler säkra e-legitimationer i sina e-tjänster utöver de redan etablerade", säger Annika Bränström, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

E-legitimationsnämnden annonserar två valfrihetssystem: Valfrihetssystem 2017 E-legitimering och Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Genom Verisecs ansökan om att få leverera i Valfrihetssystem eID 2017 E-legitimering finns nu möjlighet till en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i offentlig sektors digitala tjänster.

Vilka likheter och skillnader finns mellan de två valfrihetssystemen?

I Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är villkoren:

 • 17 öre för e-legitimering (fristående underskriftstjänst krävs vid e-underskrift, precis som för utländska e-legitimationer)
 • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt vårt tekniska ramverk (identitetsintyg direkt från e-legutfärdarens IdP)
 • Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

I Valfrihetssystem 2018 E-legitimering är villkoren:

 • 17 öre för e-legitimering/direkt e-underskrift
 • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP
 • Marknadstäckning om minst 500 000 utfärdade e-leg i Sverige och allmän tillit (samma krav som i eID 2016 Övergångstjänst)

Valfrihetssystem gör det enkelt för myndigheter att få tillgång till de e-legitimationer som är kvalitetsgranskade och etablerade på marknaden. Myndigheter och kommuner slipper på så sätt att själva teckna individuella avtal med var och en av e-legitimationsutfärdarna.

Gör så här, mejla följande uppgifter till kansliet@elegnamnden.se:

 • Upphandlande myndighetens namn
 • Organisationsnummer
 • Avtalets behöriga undertecknare, namn
 • Kontaktperson, mejladress

Nämnden gör i ordning avtalsdokument för både 2017 E-legitimering och 2018 E-legitimering och återkopplar till kontaktpersonens mejladress. Därefter väljer ni vilka avtal ni vill underteckna och återsänder dessa till oss.

Valfrihetssystem ger tillgång till e-legitimering och ersätter mellanhänder (återförsäljare) för identitetskontroll. Tekniska anpassningar av e-tjänster och övriga behov av systemintegration upphandlas genom vanlig upphandling.

Idag den 1 juni 2018 tog E-legitimationsnämnden emot en ansökan från Verisec AB om att få leverera e-legitimering genom Freja eID+ i valfrihetssystemet eID 2017 E-legitimering. Verisec med Freja eID+ är en ny e-legitimation som riktar till privatpersoner och är sedan tidigare dessutom godkänd enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3.

Läs vidare »

Om E-legitimationsnämnden

Vi arbetar med frågor kring e-legitimering och e-underskrift så att samhällets digitala tjänster kan bli nåbara för alla.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under Finansdepartementet i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi erbjuder även kvalitetstöd för e-underskrifttjänster och granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Adress

 • E-legitimationsnämnden
 • Korta gatan 10
 • 171 94 Solna
 • Sverige
 • Vår hemsida