E-legitimationsnämndens uppdrag förs över till en ny samlad digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Sep 22, 2017 14:37 CEST

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för de förvaltningsövergripande digitaliseringsfrågorna. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Den nya myndigheten kommer att stödja och samordna offentlig sektors digitalisering och ta ansvar för den nationella digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämndens nuvarande uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt kommer att vara en central komponent i den nya myndighetens verksamhet. Därmed kommer E-legitimationsnämndens arbete med standarder och avtal samt med granskningen av e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation att fortgå som tidigare men i en samlad och mer hållbar ”kostym”. Detsamma gäller uppdraget som Sveriges kontaktpunkt och företrädare enligt EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) samt ansvaret för den svenska noden för elektronisk identifiering över landsgränsen.

Läs mer i budgetpropositionen om inriktningen och målen på sidorna 93 – 100 i utgiftsområde 2, kapitel 6 ”Digitalisering och it inom offentlig sektor”.

Läs även om regeringens stora satsning på digitalisering av offentlig sektor

Mer om E-legitimationsnämnden uppdrag och verksamhet här www.elegnamnden.se

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för den förvaltningsövergripande digitaliseringen. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Läs vidare »

Nu kan ni teckna E-legitimationsnämndens nya avtal som öppnar för fler e-legitimationer

Nyheter   •   Aug 31, 2017 09:31 CEST

Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med. Leverantören måste dock ha en kvalitetsgodkänd e-legitimation motsvarande de säkerhetskrav som ställs för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för att få leverera i avtalet.

Genom att teckna 2017 E-legitimering kan myndigheter med e-tjänster anpassa sina inloggningssidor och ta emot fler e-legitimationer utöver bankernas och Telias. Det gör att fler kan skaffa e-legitimation och få tillgång till myndigheternas digitala service.

Avtalet är ett valfrihetssystem där fler aktörer kan ingå och komma till. Betalningen för transaktionen styrs av vilken e-legitimation personen som e-legitimerar sig väljer att använda sig av för att komma in i myndighetens e-tjänst.   

Redan nu har en stor myndighet skrivit på och fler myndigheter och kommuner är på gång. Inom kort hoppas vi på att en första kvalitetsgodkänd leverantör ska komma med. 

Läs mer om den nya avtalet på www.elegnamnden.se och i vårt extra nyhetsbrev för augusti 2017.

​Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med.

Läs vidare »

E-legitimationsnämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet och önskar Glad sommar

Nyheter   •   Jun 16, 2017 17:10 CEST

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till att det blir en samlad digitaliseringsmyndighet. Läs mer om vårt svar på vår hemsida.

Ta också del av vår presentation från Offentliga rummet i Sundsvall den 1 juni.

Glad sommar!

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet.

Läs vidare »

DIGG - den nya Myndigheten för digital förvaltning har nu fått sin generaldirektör

Nyheter   •   Jul 07, 2018 19:06 CEST

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) formerar sig nu som bäst inför starten av verksamheten den 1 september 2018. Den 6 juli meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att generaldirektör för myndigheten blir Anna Eriksson. Anna Eriksson kommer närmast från Lantmäteriet där hon varit utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it.

I samband med utnämningen av Anna Eriksson som generaldirektör beslutade regeringen också om Myndigheten för digital förvaltnings instruktion och reglerbrev.

Den 31 augusti 2018 upphör E-legitimationsnämnden som myndighet och personal och verksamhet förs över till den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Mer information finns i regeringens pressmeddelande.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) formerar sig nu som bäst inför starten av verksamheten den 1 september 2018. Den 6 juli meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att generaldirektör för myndigheten blir Anna Eriksson. Anna Eriksson kommer närmast från Lantmäteriet där hon varit utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it.

Läs vidare »

Nu finns avtal och checklistor för Sveriges eIDAS-nod Sweden Connect

Nyheter   •   Jun 29, 2018 18:19 CEST

Idag den 29 juni publicerades juni månads nyhetsbrev. Huvudnyhet är att avtal och checklistor nu är framme för att myndigheter och kommuner ska kunna ansluta sina e-tjänster till Sweden Connect. Sweden Connect är samlingsnamnet på den svenska eIDAS-noden för gränsöverskridande e-legitimeringstrafik inklusive Aktörsregistret, där all metadata och kontaktuppgifter registreras.

Allt material finns på E-legitimationsnämndens hemsida.

I och med avtalet om Sweden Connect erbjuder E-legitimationsnämnden nu tre avtal som tillsammans dels öppnar för utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen dels ger en heltäckande försörjning av e-legitimationer i Sverige framöver. Mer om detta finns också att läsa i juni månads nyhetsbrev. 

I nyhetsbrevet informeras också om den nya webbplatsen e-legitimation.se riktad till privatpersoner. Med e-legitimation.se tar nämnden ett samlat grepp om e-legitimation, även om hur du som privatperson kan skydda dig mot ID-brott och bedragare på nätet.  

​Idag den 29 juni publicerades juni månads nyhetsbrev. Huvudnyhet är att avtal och checklistor nu är framme för att myndigheter och kommuner ska kunna ansluta sina e-tjänster till Sweden Connect. Sweden Connect är samlingsnamnet på den svenska eIDAS-noden för gränsöverskridande e-legitimeringstrafik inklusive Aktörsregistret, där all metadata och kontaktuppgifter registreras.

Läs vidare »

Nu är BankID med som leverantör till offentlig sektor i E-legitimationsnämndens avtal 2018 E-legitimering

Nyheter   •   Jun 20, 2018 19:04 CEST

Driver du digitalisering inom offentlig sektor och behöver tillgång till säker e-legitimering? Idag den 20 juni 2018 anslöt Finansiell ID-Teknik med BankID till E-legitimationsnämndens Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Det betyder att försörjningen av e-legitimering via BankID nu är säkrad i offentlig sektors digitala tjänster. Myndigheter och kommuner kan nu enkelt skicka in en anmälan om intresse och gå med i Valfrihetssystem 2018 E-legitimering och därmed få tillgång till BankID. Tillsammans med nämndens andra avtal, Valfrihetssystem 2017 E-legitimering som öppnar för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer, finns nu en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i offentliga e-tjänster framöver.

Samtidigt har vissa avtalsdokument och regelverk uppdaterats. På E-legitimationsnämndens hemsida framgår vilka dokument i båda valfrihetssystemen som uppdaterats.

Dags att teckna avtalen om svenska e-legitimationer för myndigheter och kommuner med e-tjänster

E-legitimationsnämnden erbjuder avtal, så kallade valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalen ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till BankID - de mest etablerade e-legitimationerna på den svenska marknaden och till nya kvalitetsgranskade e-legitimationer.

Valfrihetssystem som avtalsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Transaktionspriset är detsamma; 17 öre i båda valfrihetssystemen. De tekniska metoderna i Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering är BankID RP API och OCSP samt SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. I Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är tekniken enbart SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. Dessa tekniska metoder öppnar för de ledande leverantörerna av e-legitimering på marknaden, samtidigt som de underlättar tekniskt även för införande av utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Inom kort kommer mer information på E-legitimationsnämndens hemsida om avtal och vägledningar inför anslutningen till Sweden Connect - Sveriges eIDAS-nod och Aktörsregister, inför eIDAS-förordningens ikraftträdande den 29 september 2018.

Driver du digitalisering inom offentlig sektor och behöver tillgång till säker e-legitimering? Idag den 20 juni 2018 anslöt Finansiell ID-Teknik med BankID till E-legitimationsnämndens Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Det betyder att försörjningen av e-legitimering via BankID nu är säkrad i offentlig sektors digitala tjänster.

Läs vidare »

Verisec AB ansöker om att få leverera Freja eID+ i nämndens valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Nyheter   •   Jun 01, 2018 16:43 CEST

Idag den 1 juni 2018 tog E-legitimationsnämnden emot en ansökan från Verisec AB om att få leverera e-legitimering genom Freja eID+ i valfrihetssystemet eID 2017 E-legitimering. Verisec med Freja eID+ är en ny e-legitimation som riktar till privatpersoner och är sedan tidigare dessutom godkänd enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3. Genom Freja eID+ finns nu fler säkra e-legitimationer att välja bland för allmänheten.  

”Vi ser fram emot att granska ansökan från Verisec med Freja eID+ och att myndigheter och kommuner på det här sättet kommer att kunna erbjuda fler säkra e-legitimationer i sina e-tjänster utöver de redan etablerade", säger Annika Bränström, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

E-legitimationsnämnden annonserar två valfrihetssystem: Valfrihetssystem 2017 E-legitimering och Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Genom Verisecs ansökan om att få leverera i Valfrihetssystem eID 2017 E-legitimering finns nu möjlighet till en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i offentlig sektors digitala tjänster.

Vilka likheter och skillnader finns mellan de två valfrihetssystemen?

I Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är villkoren:

 • 17 öre för e-legitimering (fristående underskriftstjänst krävs vid e-underskrift, precis som för utländska e-legitimationer)
 • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt vårt tekniska ramverk (identitetsintyg direkt från e-legutfärdarens IdP)
 • Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

I Valfrihetssystem 2018 E-legitimering är villkoren:

 • 17 öre för e-legitimering/direkt e-underskrift
 • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP
 • Marknadstäckning om minst 500 000 utfärdade e-leg i Sverige och allmän tillit (samma krav som i eID 2016 Övergångstjänst)

Valfrihetssystem gör det enkelt för myndigheter att få tillgång till de e-legitimationer som är kvalitetsgranskade och etablerade på marknaden. Myndigheter och kommuner slipper på så sätt att själva teckna individuella avtal med var och en av e-legitimationsutfärdarna.

Gör så här, mejla följande uppgifter till kansliet@elegnamnden.se:

 • Upphandlande myndighetens namn
 • Organisationsnummer
 • Avtalets behöriga undertecknare, namn
 • Kontaktperson, mejladress

Nämnden gör i ordning avtalsdokument för både 2017 E-legitimering och 2018 E-legitimering och återkopplar till kontaktpersonens mejladress. Därefter väljer ni vilka avtal ni vill underteckna och återsänder dessa till oss.

Valfrihetssystem ger tillgång till e-legitimering och ersätter mellanhänder (återförsäljare) för identitetskontroll. Tekniska anpassningar av e-tjänster och övriga behov av systemintegration upphandlas genom vanlig upphandling.

Idag den 1 juni 2018 tog E-legitimationsnämnden emot en ansökan från Verisec AB om att få leverera e-legitimering genom Freja eID+ i valfrihetssystemet eID 2017 E-legitimering. Verisec med Freja eID+ är en ny e-legitimation som riktar till privatpersoner och är sedan tidigare dessutom godkänd enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3.

Läs vidare »

Finansiell ID-Teknik vill leverera BankID i nämndens nya valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Nyheter   •   Jun 01, 2018 11:42 CEST

Styrelsen för Finansiell ID-Teknik beslutade den 29 maj 2018 om att ansöka med BankID i E-legitimationsnämndens avtal Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Ansökan kommer att lämnas in inom kort med målet att BankID-tjänsten ansluts till valfrihetssystemet senast vid årsskiftet 2018-2019. Därmed tryggas försörjningen av e-legitimering för offentlig sektor 2019 och framåt då dagens avtal eID 2016 Övergångstjänst löper ut, årsskiftet 2018-2019.

”Vi ser fram emot ansökan från Finansiell ID-Teknik och välkomnar myndigheter och kommuner att gå med både i detta valfrihetssystem och i vårt andra valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Tillsammans ger de en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i samhällets digitala tjänster”, säger Annika Bränström, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

Här presenteras likheter och skillnader mellan de två valfrihetssystemen

Korta fakta om Valfrihetssystem 2018 E-legitimering:

 • 17 öre för e-legitimering/direkt e-underskrift
 • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP
 • Marknadstäckning om minst 500 000 utfärdade e-leg i Sverige och allmän tillit (samma krav som i eID 2016 Övergångstjänst)

Korta fakta om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering:

 • 17 öre för e-legitimering (fristående underskriftstjänst krävs vid e-underskrift, precis som för utländska e-legitimationer)
 • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt vårt tekniska ramverk (identitetsintyg direkt från e-legutfärdarens IdP)
 • Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

Valfrihetssystem gör det enkelt för myndigheter att få tillgång till de e-legitimationer som är säkra och etablerade på marknaden. Tack vare avtalen slipper myndigheter och kommuner att teckna individuella avtal med var och en av e-legitimationsutfärdarna.

Gör så här, mejla följande uppgifter till kansliet@elegnamnden.se:

 • Upphandlande myndighetens namn
 • Organisationsnummer
 • Avtalets behöriga undertecknare, namn
 • Kontaktperson, mejladress

Nämnden gör i ordning avtalsdokument för både 2018 E-legitimering och 2017 E-legitimering och återkopplar till kontaktpersonens mejladress. Därefter väljer ni vilka avtal ni vill underteckna och återsänder dessa till oss.

Valfrihetssystem ger tillgång till e-legitimering och ersätter mellanhänder (återförsäljare) för identitetskontroll. Tekniska anpassningar av e-tjänster och övriga behov av systemintegration upphandlas genom vanlig upphandling.

Styrelsen för Finansiell ID-Teknik beslutade den 29 maj 2018 om att ansöka med BankID i E-legitimationsnämndens avtal Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Ansökan kommer att lämnas in inom kort med målet att BankID-tjänsten ansluts till valfrihetssystemet senast vid årsskiftet 2018-2019. Därmed tryggas försörjningen av e-legitimering för offentlig sektor 2019 och framåt

Läs vidare »

Nu finns chans att tycka till om utkast till eIDAS-avtal för myndigheter och kommuner

Nyheter   •   Maj 22, 2018 17:31 CEST

Den 29 september 2018 blir det obligatoriskt för kommuner och myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer enligt reglerna i EU-förordningen (nr 910/2014) ”eIDAS”. Nu finns utkast till avtalet för tillgång till den svenska eIDAS-noden framme. Senast den 1 juni behöver vi få in synpunkter.

E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att sätta upp den svenska eIDAS-noden för elektronisk identifiering över landsgränsen enligt eIDAS-förordningen. Sweden Connect som är namnet på den svenska eIDAS-noden är snart i produktion.

Nu finns utkastet till överenskommelse mellan myndigheterna och E-legitimationsnämnden framme som ger tillgång till Sweden Connect. Motsvarande avtal kommer även att gälla för kommuner.

Var med och påverka innehållet

Vi ge dig nu som arbetar inom en myndighet eller kommun möjlighet att läsa igenom utkastet och återkomma med eventuella underhandssynpunkter. Senast fredagen den 1 juni behöver vi dina synpunkter. Skicka dina bidrag till kansliet@elegnamnden.se.

Den 29 september 2018 blir det obligatoriskt för kommuner och myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer enligt reglerna i EU-förordningen (nr 910/2014) ”eIDAS”. Nu finns utkast till avtalet för tillgång till den svenska eIDAS-noden framme. Senast den 1 juni behöver vi få in synpunkter.

Läs vidare »

Läs om vårt deltagande V 21 på Offentliga Rummet i Göteborg i maj månads nyhetsbrev

Nyheter   •   Maj 22, 2018 16:28 CEST

Nu den 24 - 25 maj medverkar E-legitimationsnämnden på Offentliga Rummet i Göteborg. Det blir den sista stora konferensen i nämndens nuvarande form. Läs om allt i maj månads nyhetsbrev som nu publicerats. Vi deltar med ett seminarium kring eIDAS i praktiken den 25 maj kl 09.45. Vi presenterar också en betaversion av vår nya webbplats riktad till privatpersoner, e-legitimation.se i vår monter 38. Besök oss där och var med och tyck till.

Våra nyhetsbrev kommer ut ca en gång per månad. De är uppskattade och en viktig källa till information kring det som händer inom digitalisering, e-legitimering och e-underskrift, säger våra läsare. Gå in på www.elegnamnden.se och anmäl dig gärna som prenumerant. Där kan du också läsa om hur E-legitimationsnämnden behandlar personuppgifter och om dina rättigheter, i vår integritetspolicy. Senast den 25 maj kommer integritetspolicyn vara upplagd på vår hemsida.

Nu den 24 - 25 maj medverkar E-legitimationsnämnden på Offentliga Rummet i Göteborg. Det blir den sista stora konferensen i nämndens nuvarande form. Läs om allt i maj månads nyhetsbrev som nu publicerats. Vi deltar med ett seminarium kring eIDAS i praktiken den 25 maj kl 09.45. Vi presenterar också en betaversion av vår nya webbplats riktad till privatpersoner, e-legitimation.se i vår monter 38.

Läs vidare »

Om E-legitimationsnämnden

Vi arbetar med frågor kring e-legitimering och e-underskrift så att samhällets digitala tjänster kan bli nåbara för alla.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under Finansdepartementet i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi erbjuder även kvalitetstöd för e-underskrifttjänster och granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Adress

 • E-legitimationsnämnden
 • Korta gatan 10
 • 171 94 Solna
 • Sverige
 • Vår hemsida