Pressmeddelande -

RÄTTELSE AV MEDDELANDE OM FÖRSÄLJNING AV RURIC A-AKTIER

East Capital Holding AB har den 29 oktober 2008 sålt 185 133 RURIC A-aktier. Utöver detta har även 185 133 teckningsrätter sålts. East Capital Holding AB äger därefter 0 A-aktier samt 37 750 B-aktier vilka tillsammans representerar 0,55 % av aktiekapitalet och 0,29 % av röstetalet i bolaget.

Detta meddelande ersätter det tidigare pressmeddelande rörande försäljningen som sändes ut den 30 oktober 2008.


Kontaktinformation:
Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital, 070-601 92 20
vesna.lucca@eastcapital.com

Ämnen

  • Finans

East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 37 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn. www.eastcapital.se

Kontakter

Vesna Lucca

Presskontakt Head of Communications Ansvarig för kommunikation och marknadsföring 08 - 505 886 93