Gå direkt till innehåll
Så kan kommersiella fastigheter tjäna på energiomställningen

Pressmeddelande -

Så kan kommersiella fastigheter tjäna på energiomställningen

Många fastighetsägare riskerar att stå handfallna när EU inför nya direktiv senare i år för att minska utsläppen av växthusgaser. Här är några av de förändringar du kan förvänta dig samt tips på hur du kan dra nytta av åtgärderna.

EU har ett mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till 2030. För att målen ska kunna uppnås måste även fastighetssektorn bidra. Branschen står för så mycket som cirka 40 procent av energianvändningen i EU. Byggherrar och fastighetsägare måste – vare sig de vill eller inte – följa nya och uppdaterade direktiv för att minska utsläppen.

– Fler och fler ser möjligheterna med att minska energikostnaderna och därmed spara pengar på förändringarna. Men nya direktiv kan också innebära nya utmaningar med snäva tidsfrister att förhålla sig till. Framtida energilösningar kan vara en viktig differentieringsfaktor att se till att byggnadsbeståndet behåller eller ökar sitt värde genom att förbereda det för framtidens energisystem. Vi ser redan nu hur möjligheten att ladda elfordon är en viktig differentieringsfaktor både för bostäder och kommersiella byggnader, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton Electric.

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), energieffektiviseringsdirektivet (EED), direktivet om förnybar energi (RED) och direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFIR) är några direktiv att bevaka eftersom de förmodligen kommer revideras eller skrivas om under de kommande åren.

Tre tips på hur fastighetsägare kan bli lönsamma och spara kostnader på olika energilösningar:

1. Ligg steget före

  Tidsramar för regleringar är viktiga, både när det gäller planering av nybyggnation och renovering. När det gäller EU:s mål att minska klimatgasutsläppen med 55 procent till 2030 frågar många ofta hur ventilationen kommer att påverkas och hur mycket ström de kommer att behöva för att driva alla smarta saker som blir en allt större del av våra liv. På samma sätt är laddningsstationer för elbilar ett återkommande tema. Det är inte längre en fråga om huruvida fastighetsägare ska installera dem eller inte, utan om hur många som behövs, hur snabbt de ska vara plats och varifrån energin ska komma från. Det är bättre att påbörja resan nu än att vänta på att nya bestämmelser införs.

  2. Använd beprövad och lönsam teknik

   En bra utgångspunkt är att undersöka möjligheterna till lokal energiproduktion och lagring av energi. Med energilagring kan din fastighet lagra energi när priset är lågt och använda reserven när priset är högt. Om du till exempel producerar din egen energi kan du lagra solenergi under dagen och sälja den på eftermiddagen när priset är som högst. På lång sikt kan detta vara en vinst och det bidrar till att utjämna belastningen på nätet.

   3. God ekologi innebär god ekonomi

    Med tillräckligt bra system kan byggnader i viss mån bli självförsörjande på energi och fungera som minikraftverk i en redan ansträngd infrastruktur. Detta kan både minska kostnader och bidra till lönsamhet, samtidigt som det uppfyller många av de bestämmelser som förväntas införas i samband med EU:s klimatmål.

    Ämnen

    Kategorier


    Om Eaton

    Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt. Vi styrs av vårt engagemang att göra affärer på rätt sätt, att verka hållbart och att hjälpa våra kunder hantera energi ─ idag och långt in i framtiden. Genom att dra nytta av globala tillväxttrender för elektrifiering och digitalisering påskyndar vi planetens övergång till förnybar energi. Vi bidrar till att lösa världens mest akuta energihanteringsutmaningar och gör det bästa för våra intressenter och hela samhället.

    Eaton grundades 1911 och har varit noterat på New York-börsen (NYSE) i nästan ett sekel. Vår rapporterade omsättning 2021 var 19,6 miljarder USD och vi betjänar kunder i mer än 170 länder. Besök www.eaton.com för mer information. Följ oss på Twitter och på LinkedIn.

    Presskontakt

    Maria Glennsjö

    Maria Glennsjö

    Presskontakt Marketing & Communications Manager Marknadsföring och kommunikation +46 8 598 940 03

    Eaton ger kraft åt företag världen över

    Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt. Vi styrs av vårt engagemang att göra affärer på rätt sätt, att verka hållbart och att hjälpa våra kunder hantera energi ─ idag och långt in i framtiden. Genom att dra nytta av globala tillväxttrender för elektrifiering och digitalisering påskyndar vi planetens övergång till förnybar energi. Vi bidrar till att lösa världens mest akuta energihanteringsutmaningar och gör det bästa för våra intressenter och hela samhället.

    Eaton grundades 1911 och har varit noterat på New York-börsen (NYSE) i nästan ett sekel. Vår rapporterade omsättning 2021 var 19,6 miljarder USD och vi betjänar kunder i mer än 170 länder. Besök www.eaton.com för mer information. Följ oss på Twitter och på LinkedIn.

    Eaton
    Kista Science Tower
    16451 Kista