Gå direkt till innehåll
Återbrukade byggprodukter räknas som noll koldioxidekvivalenter (CO2e) vid beräkning av produktens klimatpåverkan.
Återbrukade byggprodukter räknas som noll koldioxidekvivalenter (CO2e) vid beräkning av produktens klimatpåverkan.

Pressmeddelande -

Ny tjänst för återbruk av ljudabsorbenter

Det svenska exportföretaget Ecophon lanserar nu fullt ut en ny återbrukstjänst av ljudabsorbenter i Sverige, efter en framgångsrik pilotfas som inleddes förra året. Återbruksinitiativet syftar till att minska koldioxidavtrycket och resursanvändningen genom att erbjuda ett alternativ till nyproducerade akustiktak.

Ecophons återbrukstjänst bygger på de lovande resultaten från pilotprojektet och innebär att Ecophon återtar använda ljudabsorbenter från befintliga byggnader, till exempel i samband med ombyggnationer, renoveringar eller hyresgästanpassningar. Efter en grundlig kvalitetsgranskning säljs de till kunder igen. De återanvända ljudabsorbenterna kan då fungera som mer hållbara alternativ i såväl nybyggnads- som renoveringsprojekt, tack vare lägre klimatpåverkan än nya material.

Efterfrågan och tillgången på återbrukade och återvinningsbara material inom byggsektorn behöver öka. Dessutom är återbruk ett kriterium för allt fler hållbarhetscertifieringar. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för mer än en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.[1]Byggsektorn står därtill för 40 procent av Sveriges totala avfallsgenerering.[2] Återbrukade byggprodukter räknas som noll koldioxidekvivalenter (CO2e) vid beräkning av produktens klimatpåverkan.[3] Återbrukade ljudabsorbenter kan därmed både sänka byggprojekts klimatpåverkan och minska deponering.

– Vi är stolta över att bryta ny mark och leda vägen mot cirkularitet. Ecophon tar sitt ansvar som materialleverantör och möjliggör en förlängd livslängd av produkterna genom återbruk och återvinning, i stället för att de hamnar på deponi. Genom att återintroducera produkter på marknaden hjälper vi också våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål. Full integrering av återbruk i vår affärsmodell är en logisk förlängning av vårt erbjudande inom cirkularitet, säger Pierre-Emmanuel Thiard, vd på Ecophon.

Ecophon är en av de första byggmaterialtillverkarna i Sverige med en komplett affärsmodell för att ta hand om använda produkter och sälja dem vidare till marknaden. Akustikpanelerna av glasull är konstruerade för att hålla längre än vad de normalt används och är enkla att hantera, vilket gör dem särskilt lämpliga för återbruk. Återbruk utgör ett alternativ med lägre miljöpåverkan och koldioxidavtryck jämfört med att köpa nytt, och bidrar till att möta den växande efterfrågan på återbrukbara byggmaterial i Sverige.

– Vi är glada över att nu lansera den här tjänsten fullt ut. Ecophons återbrukstjänst omfattar de vanligaste standardprodukterna som finns i nästan alla byggnader, vilket gör tjänsten enkel att använda. Den positiva responsen från pilotprojektet bekräftar att marknaden är redo och vi fortsätter samarbeta med partners och kunder för att utveckla praktiska lösningar för materialåterbruk, tillägger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist på Ecophon.

Återbrukstjänsten är nu i full drift och kompletteras med Ecophons prisbelönta återvinningsinitiativ SoundCircularity Recycling, som erbjuder återvinning av installationsspill och paneler som inte kan återbrukas.

Läs mer om Ecophons återbrukstjänst och andra hållbarhetsinitiativ här.

Ämnen


Ecophon är en ledande global leverantör av akustiksystem. Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustikprodukter och system som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen och har verksamhet i 20 länder, representanter i ytterligare 30 länder världen över och cirka 1100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophons återvinningstjänst ”SoundCircularity” utsågs till Årets cirkulära initiativ 2022.

Kontakter

Erika Edlund

Erika Edlund

Team Leader Technical Support 042 179801

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon

Box 500
26061 Hyllinge
Sweden