Pressmeddelande -

Ecovision levererar finansiell information till Aktieinvest FK

Ecovision har slutit avtal med Aktieinvest Fondkommission avseende leverans av webbplats, realtidsterminaler och kursfeed. Avtalet innebär att Ecovision tillhandahåller drift av finansiell information på Aktieinvests webbplats. Aktieinvest lanserar samtidigt en ny orderläggnings-funktion där Aktieinvest kunder kan lägga köp- och säljordrar i hela börsposter. – Genom att nu kunna erbjuda våra kunder handel i både andelar av aktier och jämna handelsposter on-line erbjuder vi ett mycket intressant alternativ för många aktie- och fondsparare. Med informationen från Ecovision ger vi våra kunder en ännu bättre möjlighet att överblicka sina affärer, säger vd på Aktieinvest FK, Andreas Johansson. Vidare använder Aktieinvests mäklare sedan årsskiftet realtidssystemet Ecovision ProTrader med realtidsnyheter från Nyhetsbyrån Ticker. I avtalet ingår också leverans av informationsfeed från Ecovision till Aktieinvests back-officesystem. Aktieinvest FK är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ecovision-koncernen består av fyra affärsområden: Ecovision ProTrader med realtidsterminaler för finansmarknaden, Ecovision NewMedia som utvecklar och driver Internet-tjänster för bl a banker, Ecovision Finansanalys med nordisk fundamentaldata och finansinformation till mediamarknaden samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. Ecovisionkoncernen har 37 anställda. Omsättningen år 2005 uppgick till 60,5 Mkr och rörelseresultatet var 3,9 Mkr. Ecovision har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ecovision-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Ecovisions huvudägare är franska Fininfo SA som är en ledande europeisk leverantör av finansiell information. Fininfo hade år 2005 drygt 900 anställda och omsättningen var 141 miljoner Euro. För mer information kontakta Per Rastin, vVD Ecovision AB tel. +46 31 68 46 63 E-mail: per.rastin@ecovision.se www.ecovision.se Andreas Johansson, Aktieinvest FK tel. +46 8 5065 1738 E-mail: andreas.johansson@aktieinvest.se www.aktieinvest.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans