ECPAT visar näthandelns baksida

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:45 CET

Näthandeln inför jul väntas öka även i år men tyvärr är det inte bara julklappar som allt oftare köps via nätet. Samtidigt som du klickar fram presenter så beställs och live-streamas sexuella övergrepp på barn. Det händer varje dag, året om. Och det händer här i Sverige. I en ny kampanj från ECPAT Sverige ber organisationen om hjälp för att #stoppanäthandeln.

Ny generalsekreterare på ECPAT Sverige har utsetts

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:20 CEST

Anna Karin Hildingson Boqvist blir ny generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon jobbar nu som vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

ECPAT bildar telekomkoalition mot sexuell exploatering av barn

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 14:30 CEST

Sveriges största telekomoperatörer går samman och bildar tillsammans med ECPAT Sverige en Telekomkoalition mot sexuella övergrepp på barn på nätet. Telekomkoalitionens medlemmar ska arbeta för att förhindra, försvåra och förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas av förövare. Tillsammans ska man arbeta aktivt för att stoppa exploateringen av barn på nätet.

Den nya tekniken har gjort det enklare för förövare att komma i kontakt med barn, sprida material med övergrepp, och skapa nätverk som exploaterar barn på nätet. Brottsligheten är omfattande. Redan idag blockerar koalitionens medlemmar dagligen försök att nå webbsidor som av polis bedömts innehålla sexuella övergrepp på barn. Men teknikutvecklingen gör att förövare hittar nya vägar såsom slutna forum, krypterade tjänster och livestreaming. Därför måste också koalitionens medlemmar utveckla sina insatser.

- Bakom varje bild som sprids på nätet finns ett barn som utsätts för övergrepp av vuxenvärlden. Det måste vi göra allt för att stoppa. Men för att göra stor skillnad krävs samverkan mellan polis, berörda företag och civilsamhället. Brottligheten på nätet är enormt omfattande och därför är telekomkoalitionen där internetleverantörerna samverkar mot brottsligheten så viktig, säger Kristina Sandberg, tf generalsekreterare på ECPAT.

Telekomkoalitionens målsättning är att tillsammans med ECPAT ta ett större ansvar och en tydlig ställning mot sexuell exploatering av barn. Fokus ska till att börja med vara på benchmarking och informationsutbyte, men framöver vill medlemmarna även driva gemensam omvärldsbevakning, undersöka möjligheter till statistikinsamling och teknikutveckling. I koalitionen ingår de största telekomföretagen i Sverige; Com Hem, Telenor, Tele2, Telia och Tre.

I förra veckan släppte ECPAT Sverige rapporten ”sexuell exploatering av barn på internet” där flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet uppmärksammas. Det handlar om sexuell utpressning av barn, livestreamad sexuell exploatering av barn och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste månaderna. Viktig kunskap att ha med sig in i Telekomkoalitionens fortsatta arbete.

Kontaktpersoner:

Tele2: Joel Ibson, Head of Public Relations, Group Communications,  076- 626 44 00

Com Hem: Fredrik Hallstan, presschef, 076-1153830

Telenor: Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality Corporate Affairs 073-4417051

Telia: Telia press 0771-77 58 30

Tre: Johan Johansson, vd tre Sverige, 073- 5337360

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Sveriges största telekomoperatörer går samman och bildar tillsammans med ECPAT Sverige en Telekomkoalition mot sexuella övergrepp på barn på nätet. Telekomkoalitionens medlemmar ska arbeta för att förhindra, försvåra och förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas av förövare, och ska tillsammans göra vad som är möjligt för att stoppa exploateringen av barn på nätet.

Läs vidare »

Kvinnliga förövare allt vanligare i övergreppsmaterial på barn på nätet

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 06:00 CEST

ECPAT Sverige lanserar rapporten ”Sexuell exploatering av barn på internet”, där flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet uppmärksammas. Det handlar om sexuell utpressning av barn, live-streamad sexuell exploatering av barn och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste 18 månaderna.

Antalet inkomna tips till ECPAT Hotline har ökat de senaste åren. Under 2017 inkom 7088 tips, vilket innebär att antalet inkomna tips fortsätter att öka. Tipsen granskas och skickas sedan vidare till polisen, Interpol eller hotlines i andra länder om övergreppet har spårats dit. Sedan ECPAT Hotline startade har våldet i det granskade materialet blivit allt grövre och barnen allt yngre.

Kvinnliga förövare har alltid varit synliga i material som kommer in till ECPAT Hotline, men de senaste 18 månaderna har de dykt upp allt oftare. Ökningen är så pass tydlig att det är viktigt att få mer kunskap om kvinnliga förövare och brottsoffren. Genom kunskap kan förhoppningsvis fler av brotten upptäckas, hanteras rätt och rätt insatser, stöd och vård kan ges till barnen som utsatts för sexuella övergrepp.

-Andelen kvinnliga förövare har ökat i det granskade övergreppsmaterialet, från att tidigare ha dykt upp någon gång i veckan till en situation där vi nu ser det flera gånger varje dag. Vi har ingen bra förklaring till utvecklingen men det är ett fokusområde för oss framöver. Det finns risker kopplade till fördomar om att kvinnor inte begår övergrepp, som kan resultera i att de pojkar och flickor som utsätts inte hittas, berättar, eller får rätt hjälp, säger Thomas Andersson, senior rådgivare ECPAT Sverige.

De tips som bedömdes som illegala rörde hela skalan från utnyttjande av barn för sexuell posering till våldtäkt. De barn som exploateras i övergreppsmaterialet var både pojkar och flickor, från spädbarn till pubertetsutvecklade barn, även om flickor som ännu inte påbörjat pubertetsutvecklingen var vanligast förekommande. Andelen spädbarn är fortsatt väldigt hög, och har dessutom ökat från 8,5% till 9 jämfört med förra året. Siffran ligger även mycket högt i jämförelse med andra hotlines runt om i världen.

I rapporten beskrivs också två allt vanligare tillvägagångssätt att exploatera barn sexuellt på nätet. Den sexuella utpressningen av barn på internet handlar ofta om att en förövare skickar ett hot till ett barn och kräver bilder eller filmer på barnet med sexuellt innehåll. Det är inte ovanligt att förövaren hotar om att skada någon person som står barnet nära och att barnet utsätts för tidspress för att skapa stress och att möjligheterna till att komma ur situationen känns obefintliga.

-Det finns allvarliga kunskapsbrister om den här typen av brott trots att det blir allt vanligare. Med ökad kunskap hos barn och vuxna kan sexuell utpressning av barn på nätet förebyggas. Det är också viktigt att företag som driver tjänster som förövare kan missbruka tar ansvar för att skydda barnen genom att förbättra bemötandet och samverkan med polis, utveckla verktyg och tänka in skydd för barn redan när tjänsterna utvecklas. Det allra viktigaste är att polisanmäla varje gång, säger Thomas Andersson.

Live-streamad sexuell exploatering av barn innebär att en person beställer och regisserar sexuella övergrepp på barn som streamas i realtid. Ett brott som involverar flera aktörer; beställaren som betalar och tittar på övergreppet, den som tar emot betalningen och utför övergreppen på barnet samt barnet som utsätts för övergreppen. Mycket pekar på att live-streamade övergrepp på barn är ett vanligare brott än vad som framkommer, men brotten är svåra att upptäcka. Fokus måste vara att identifiera barnet som utsätts.

ECPAT Sveriges rapport ”Sexuell exploatering av barn på internet” bygger på statistik och erfarenheter från ECPAT Hotline 2017, den beskriver också aktuella utmaningar kopplade till svenska rättsfall samt nya metoder för att motverka spridningen av övergreppsmaterial.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 90 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

ECPAT Sverige lanserar rapporten ”Sexuell exploatering av barn på internet”, där flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet uppmärksammas. Det handlar om sexuell utpressning av barn, live-streamad sexuell exploatering av barn och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste 18 månaderna.

Läs vidare »

Kristina Sandberg utsedd till tf generalsekreterare för ECPAT Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 06:27 CET

ECPATs styrelse har från och med den 12 mars 2018 utsett Kristina Sandberg till tillförordnad generalsekreterare för organisationen.

ECPAT Sverige först i Europa med effektivt verktyg mot sexualbrott mot barn på nätet

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 06:30 CET

ECPAT Sveriges hotline kommer att som första hotline i Europa arbeta med verktyget Arachnid, som effektivt hittar och tar ned bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn på internet.

ECPAT Sverige joins Canadian Centre for Child Protection in Project Arachnid

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 06:30 CET

In a new partnership, ECPAT Sweden will become the first European hotline to start working with Project Arachnid, an automated web crawler designed to combat the growing proliferation of child sexual abuse material on the Internet.

Pressinbjudan: Öppet samråd- så ska EU arbeta för att stoppa barnsexhandeln

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:34 CET

I morgon torsdag träffar ECPATs generalsekreterare Anders L Pettersson EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) i ett öppet samråd för att diskutera hur EU kan motverka sexuellt våld och övergrepp mot barn på nätet. Media är välkomna att följa samrådet på plats.

Nytt sexualkunskapslyft behövs i den svenska skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 12:11 CET

Idag samlas hundratals aktörer från den svenska skolan på Raul Wallenberg Institutet. Tillsammans med gymnasieminister Anna Ekström ska man diskutera hur skolan ska bli fri från sexuella trakasserier. Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige deltar i mötet och menar att det är hög tid att reformera och uppvärdera sex- och samlevnadskunskapen i skolan. 

Fler beställer och live-streamar sexövergrepp på barn

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:25 CET

Det blir allt vanligare att förövare från sitt hem, via webbkamera, beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn. Barnet kan befinna sig var som helst i världen och förövaren är ofta någon helt annanstans. Idag drar därför ECPAT Sverige ut med en stor landsomfattande kampanj för att synliggöra internets baksida- och bidra till att stoppa barnsexhandeln.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • TF Pressansvarig
  • prfhesdxs@liecfhpabrt.vvsexq
  • 072- 389 56 24

Om ECPAT Sverige

För en värld fri från barnsexhandel

ECPAT Sverige är en ideell organisation som arbetar för att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel:

• Dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi)
• Människohandel med barn för sexuella ändamål och utnyttjande av barn för köp av sexuell handling
• Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt

Det görs genom informationsverksamhet, opinionsbildning, påverkansarbete och samverkan med olika samhällsaktörer.

ECPAT Sverige ingår i ECPAT Internationals nätverk med med över 80 organisationer i fler än 70 länder.

Adress

  • ECPAT Sverige
  • Sankt Göransgatan 66
  • 112 33 Stockholm
  • Vår hemsida