Dlevm3h4j7syorbumzgi

Nytt sexualkunskapslyft behövs i den svenska skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 12:11 CET

Idag samlas hundratals aktörer från den svenska skolan på Raul Wallenberg Institutet. Tillsammans med gymnasieminister Anna Ekström ska man diskutera hur skolan ska bli fri från sexuella trakasserier. Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige deltar i mötet och menar att det är hög tid att reformera och uppvärdera sex- och samlevnadskunskapen i skolan. 

J9jewx2rfkl6wadmkr9l

Fler beställer och live-streamar sexövergrepp på barn

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:25 CET

Det blir allt vanligare att förövare från sitt hem, via webbkamera, beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn. Barnet kan befinna sig var som helst i världen och förövaren är ofta någon helt annanstans. Idag drar därför ECPAT Sverige ut med en stor landsomfattande kampanj för att synliggöra internets baksida- och bidra till att stoppa barnsexhandeln.

Zugjeual0tzp78kfhqrg

ECPAT får pris av INTERPOL för sin hårda kamp mot barnsexhandel

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 11:54 CET

INTERPOLs pris ”Crimes Against Children” tilldelas 2017 ECPAT för det hårda arbete vi bedrivit mot barnsexhandel i mer än två årtionden. ECPAT är ett nätverk bestående av 103 medlemsorganisationer som idag driver kampen mot barnsexhandel i 93 länder. Vi har under den här tiden arbetat med påverkansarbete för barnets rätt att inte exploateras i någon form av sexhandel.

We8m47cpcgllkzwixb60

Nya siffror från ECPAT: Antalet tips om barnsexhandel har tredubblats på tre år

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:52 CEST

Antalet inkomna tips om sexuell exploatering av barn till ECPAT Hotline fortsätter att öka. Tipsen har mer än tredubblats på tre år. Det visar en ny rapport från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som arbetar med att stoppa sexuell exploatering av barn.

Fevudyui8hpphgbolz0s

Pressinbjudan: Konferens om sexuella övergrepp på barn

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:52 CEST

Den 5 oktober arrangerar ECPAT Sverige tillsammans med NetClean en konferens på Stockholm Waterfront om lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Konferensen fördjupar kunskapen om sexuella övergrepp mot barn och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Media är välkomna! Programmet för dagen finns här: www.skillnadpariktigt.se

Wfxsnk5grokuzfk50kkv

ECPAT i Almedalen: Hur kan sexuell exploatering av barn på nätet stoppas?

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:18 CEST

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige måndagen den 3 juli tre seminarier som från olika vinklar belyser arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet.

Blc55fukycjeqne4ctxa

ECPAT i Almedalen: Sexualundervisning 2.0 – så kan vi förebygga sexuella övergrepp på barn

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:51 CEST

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige ett seminarium rörande vikten av modern, enhetlig och likvärdig sexualundervisning i svensk skola – och vägen dit.

J3pavuo8wjlaaebbosgn

Kent Persson ny ordförande för ECPAT Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 12:45 CEST

Kent Persson valdes i tisdags till ny styrelseordförande för ECPAT Sverige.

Media no image

Ny forskningsrapport visar på brister i barnpornografilagstiftningen

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 06:30 CET

En ny forskningsrapport, som ECPAT lanserar idag på Internationella Brottsofferdagen, visar på en rad brister i barnpornografilagstiftningen.
Rapporten är framtagen av Anna Kaldal, docent i processrätt, och Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet, och gjord på uppdrag av ECPAT Sverige. Syftet var att se över barnpornografibrottet utifrån ett barnrättsperspektiv, och utreda förutsättningarna för bland annat en flytt av brottet till 6:e kapitlet i brottsbalken om sexualbrott.

- Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Detta har ECPAT länge velat ändra på. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Rapporten visar ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I nästan hälften av de domar som rapporten omfattar har de personer som dömts för barnpornografibrott också dömts för sexualbrott mot barn.
Dokumenterade sexuella övergrepp på barn sprids på nätet i stor omfattning. Ny forskning har visat att det psykologiska lidandet för ett barn som exploaterats på internet till och med kan vara större än de svåraste fysiska övergreppen utanför internet. Forskningsrapporten belyser problematiken i själva konstruktionen av barnpornografibestämmelsen som inte idag - i den mån den bör – beaktar lidandet i brottet spridning av övergreppsmaterial.

Forskningsrapporten visar också att en flytt av brottet till 6:e kapitlet i brottsbalken skulle leda till större förutsättningar för barnet att få målsägandestatus -vilket är en förutsättning för att barnet ska få ett målsägandebiträde som bevakar barnets rättigheter och för talan om bl.a. skadestånd. Anna Kaldal skriver att ”en flytt av brottet skulle medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets personliga och sexuella integritet som brottet faktiskt innebär”. Detta gäller oberoende av om barnet i övergreppsmaterialet är identifierat eller ej.

- ECPAT kommer fortsätta driva och nagelfara frågan om en ändrad barnpornografilagstiftning som kommit till en översyn på regeringsnivå. Vi kräver en effektiv lagstiftning som på ett tydligt sätt speglar brottets allvar genom att dels synliggöra det enskilda barnet i övergreppsmaterialet, dels markerar att barn i allmänhet aldrig får uppfattas som ”tillåtna” sexualobjekt, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

En ny forskningsrapport, som ECPAT lanserar idag på Internationella Brottsofferdagen, visar på en rad brister i barnpornografilagstiftningen.

Läs vidare »
Hu7xll1ppqrm4dvpqzby

ECPAT lanserar podcasten ECPOD - om kampen mot barnsexhandel

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 07:00 CET

ECPAT Sverige lanserar idag barnrättspodden ”ECPOD – om kampen mot barnsexhandel”, i samarbete med journalisten och författaren Caroline Engvall.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Frida Ekberg är presskontakt för ECPAT Sverige.

Om ECPAT Sverige

För barns rättigheter och mot kommersiell sexuell exploatering av barn

ECPAT Sverige är en ideell organisation som arbetar för att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel:

• Dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi)
• Människohandel med barn för sexuella ändamål och utnyttjande av barn för köp av sexuell handling
• Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt

Det görs genom informationsverksamhet, opinionsbildning, påverkansarbete och samverkan med olika samhällsaktörer.

ECPAT Sverige ingår i ECPAT Internationals nätverk med med över 80 organisationer i fler än 70 länder.

Adress

  • ECPAT Sverige
  • Sankt Göransgatan 66
  • 112 33 Stockholm
  • Vår hemsida