ECPAT menar att polisen ska ha tillång till misstänkta förövares molntjänster, oavsett var servern står placerad.
ECPAT menar att polisen ska ha tillång till misstänkta förövares molntjänster, oavsett var servern står placerad.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Öppet samråd- så ska EU arbeta för att stoppa barnsexhandeln

I morgon torsdag träffar ECPATs generalsekreterare Anders L Pettersson EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) i ett öppet samråd för att diskutera hur EU kan motverka sexuellt våld och övergrepp mot barn på nätet. Media är välkomna att följa samrådet på plats och Anders L Pettersson är också tillgänglig för enskilda intervjuer i samband med detta.

Plats: Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Tid: 21 december kl 13-14.30

I ett direktiv från 2011 har EU-länderna enats om hur sexuell exploatering av barn på nätet ska motverkas. Anna Maria Corazza Bildt ansvarar för betänkandet om hur reglerna ska tillämpas. Nu diskuteras betänkandet med Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige, och Åsa Landberg från stiftelsen Allmänna Barnhuset.

- Betänkandet innehåller flera viktiga punkter som ECPAT Sverige driver sedan tidigare, bland annat internetoperatörernas ansvar att sluta använda så kallade NAT-system och gå över till den nya standarden för ip-nummer, så att polisen kan hitta misstänkta förövare och utsatta barn, och en övergång till en mer rättvisande terminologi där vi som samhälle inte använder förövares språk, säger Anders L Pettersson.

ECPAT Sverige är medlem i den globala paraplyorganisationen för hotlines, INHOPE. I betänkandet skriver Corazza Bildt att INHOPE bör uppmuntras ta emot rapporter i krypterade nätverk, och att medlemsländerna stärker sina nationella hotlines och ger dem rätt att proaktivt söka efter övergreppsmaterial (som t ex den brittiska hotlinen redan får).
ECPAT menar att det viktigaste i polisens arbete mot sexuell exploatering av barn på nätet är att hitta det utsatta barnet. Precis som betänkandet slår fast så avgörs polisens förmåga att göra detta på utredningskapaciteten, dvs om de har utbildad personal och tillgång till ny teknik.
- Det finns många specialiserade och bra poliser i Sverige, både på NOA och i regionerna. Men de är för få. Dessa brott måste utredas skyndsamt, säger Anders L Pettersson.
För mer information, kontakta Thomas Andersson, senior rådgivare på ECPAT. thomas.andersson@ecpat.se tfn 072-3895641

Relaterade länkar

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

  • datalagring
  • eu-direktiv
  • barnpornografibrott
  • barnsexhandel

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Presskontakt

Fredrika Fredmark

Fredrika Fredmark

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 072- 389 56 24