Skip to main content

Taggar

Studie om växtsteroler och statiner: "Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels."

Utdrag ur abstract från Division of Human Nutrition and Epidemiology, Wageningen University i Nederländerna där man bl a drar slutsatser om effekten av växtsteroler som tillägg till statiner. I abstraktet konstaterar man bl a att: "adding sterols or stanols to statin medication is more effective than doubling the statin dose." Läs mer i bifogade PDF.

Studie om bl a växtsteroler - Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2010),

Titel: The effect of high-fiber rye bread enriched with nonesterified plant sterols on major serum lipids and apolipoproteins in normocholesterolemic individuals. (Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases - 2010),

Studie om bl a växtsteroler: Journal of the American Heart Association
Studie om bl a växtsteroler publicerad i Journal of Nutritional Biochemistry, 2009

"Beyond blood Lipids: phytosterols, statin, and Omega3 polyunsaturated fatty acid therapy for hyperlipidemia"

Prova Lycq kostnadsfritt

Dokument   •   2011-01-18 10:24 CET

Vill du testa Lycq - en kolesterolsänkande tablett med växtsteroler - för att sedan eventuellt dela med dig av dina erfarenheter på vår hemsida och i tidningsintervjuer? Läs mer i nedanstående dokument och välkommen att höra av dig till sofia.heurlin@gmail.com.

Med Lycq finns nu för första gången växtsteroler tillgängliga i tablettform- utan kemisk modifikation och utan tillsatt fett. Ca 50% av Sveriges befolkning har ett för högt kolesterolvärde utan att veta om det. Växtsteroler har en adderande effekt på statiner, dvs även du som äter statiner kan, efter samråd med din läkare, sänka dina värden ytterligare genom att även äta växtsteroler.