Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undersökning bland Executive Management chefer i Europa visar tydliga tecken på behovet av en omfattande transformation

Paradigmskifte i framtidens ledarskap

Det hittills trevande hybrida arbetslivet håller på att bli norm. Det kräver ett nytt ledarskap där förmågan att leda på distans, skapa samhörighet och tillhörighet för var och en i företaget blir avgörande när man inte ses fysiskt på samma sätt som tidigare, visar EGNs första Leadership Report, baserad på en undersökning bland knappt 2300 av EGNs företagsledare i 13 länder genomförd av Kairos Future.

Undersökningen, som är den första i sitt slag, pekar på att det väntar banbrytande förändringar för såväl företag och organisationer som för arbetsliv och ledarskap i framtiden. De viktigaste affärsutmaningarna kommande år säger ledarna handlar om digital transformation, innovation samt kompetensförsörjning och tillväxt. Även förmågan att hitta sin roll i ett ändrat hållbarhetslandskap och hantera omställningen till följd av pandemin är utmaningar som väntar runt hörnet.

”Vi ser att fler och fler företag och kunder förstår behovet av att med större kraft följa omvärldsutvecklingen löpande och inte bara en gång om året”, säger Erik Herngren, senior partner på Kairos Future. ”Vidare vet vi att de företag som tänker och agerar långsiktig är mest lönsamma över tid. Det kräver i sin tur nyfikenhet på framtiden, en förmåga att fånga trender i tid och omsätta framtidsinsikterna till verklig innovation. De som gör det systematiskt har betydligt större möjligheter att lyckas i den ständigt föränderliga omvärld som präglar tillvaron för de flesta organisationer idag. Pandemin har dessutom inneburit att innovationsarbetet på många håll stannat av när folk inte setts fysiskt som tidigare”, säger Erik, vidare.

För arbetslivet väntar en stor omställning där hybridlösningarna ska etableras som det nya normaltillståndet och inte bara som ett undantag under en pandemi. Det kommer innebära ett paradigmskifte för många organisationer vilket kräver nya strukturer, ändrad kultur och ledarskap för att lyckas. Ledarna i undersökningen vittnar också om att de största ledarutvecklingsbehoven kommande år handlar om att etablera ledarskap baserat på hybridarbetsliv, distansledarskap och självledarskap.

”Covid 19 fick många ledare att leda på distans från den ena dagen till den andra. En del har lyckats med denna förändring. Vår undersökning visar tydligt, att det ställs nya krav på dagens ledare och att vi är mitt i ett paradigmskifte. ”I det hybrida och virtuella arbetslivet finns det ett behov av att stärka känslan av sammanhang, samarbete och psykiskt välmående”, säger Jan Liljero, partner EGN Sverige. ”I en konstant föränderlig värld behöver medarbetarna ta stort ansvar för sitt eget arbete. Självledarskap är en av de färdigheter som de tillfrågade ledarna menar kommer öka mest i betydelse för att möta den nya tidens ledarskap”, säger Jan Liljero.

Resan från en hierarkisk organisation till en snabb, innovationsdriven organisation med självledarskap kan dock vara svår.

”I mitt eget ledarskap söker jag nya vägar att öka tydligheten i vad som skall uppnås och att utveckla nya former för coaching. Den innovativa dialogen, som historiskt oftast skett i det fysiska rummet, behöver också hitta nya former. Det är inte lätt. Samtidigt vet jag att det är det här som ska till för att bli snabbare, fatta bättre beslut och inte minst att säkra engagemang och innovationskraft i organisationen,” säger Jan Liljero.

Det nya arbetslivet kommer inte bara präglas av hybridlösningar och krav på ändrat ledarskap. Ledarna i undersökningen menar också att den digitala utvecklingen både ger möjlighet till att arbete utförs på andra platser än kontoret men också om att de praktiska effekterna av digitalisering och AI kommer förändra både arbetsliv och ledarskap i grunden. Närmare två tredjedelar av ledarna i undersökningen menar att förväntningarna på deras eget jobb kommer förändras markant kommande år och hela 75% är osäkra på hur de skall leda sig själva genom denna transformation.

Rapporten avslutas med fem råd till framtidens ledare för att klara av de kommande utmaningarna:

1. Utveckla din förmåga att utöva ledarskap på distans

2. Prioritera och ta dig tid att fånga trender och främja innovation

3. Stärk ditt och andras självledarskap

4. Främja tillit och kommunikation i den virtuella världen

5. Eliminera Tech utmattning

Om EGN Leadership Report

Syftet med EGN Leadership Report är att kartlägga vad medlemmarna tänker om de olika områdena och använda resultatet i dialogen om allt det nya, svåra och okända. ”Jag hoppas, att vi med rapporten kan bidraga med några goda tankar som kan hjälpa verksamheter och ledare att förstå och format sin egen framtid,” säger Jan Liljero. EGN Leadership Report 2021: The Future of Work är bifogad. For ytterligare information och citat kontakta P
• Jan Liljero, Partner EGN Sverige +46 70 815 53 00 , jan.liljero@egn.se eller
• Erik Herngren, Senior Partner, Kairos Future, +46 70 543 96 60, erik.herngren@kairosfuture.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGN, Executives´Global Network, är Europas största leverantör av professionella, kompetensnätverksgrupper. EGN har sedan 1992 erbjudit skräddarsydda nätverksgrupper for ledare och specialister och har idag 14 000 medlemmar i 14 länder.

Kairos Future, hjälper företag att komma först till framtiden. Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.

Ämnen

Regioner

Att nätverka är att framtidssäkra

EGN, Executives´Global Network, är Europas största leverantör av professionella, kompetensnätverksgrupper. EGN har sedan 1992 erbjudit skräddarsydda nätverksgrupper for ledare och specialister och har idag 14 000 medlemmar i 14 länder. Läs mer www.egn.com eller www.egn.se

EGN Sverige
Telefonvägen 30
12626 Hägersten
Sverige