Skip to main content

Anna Wigsén

Managementkonsult - Fastighet & Samhällsutveckling

Kontaktperson

Anna har en masterexamen inom Fastigheter och Byggande med inriktning projektledning, från Kungliga Tekniska Högskolan. På Ekan Management har Anna arbetat i uppdrag inom digitalisering, förändringsledning, affärs- och processutveckling.

Anna tillhör affärsområde Fastighet och har främst erfarenhet av att arbeta både tillsammans med kommunala och privata fastighetsbolag. Anna är bland annat en uppskattad workshop- ledare.