Pressmeddelande -

Ekologiskt - en kick för skånska butiker

Pressmeddelande från Ekologiskt Marknadscentrum. Fri publicering. Hemköp i Lomma först ut med butikskonceptet Ekokick Under vecka 21 startar kampanjveckan för Ekokick i Hemköpsbutiken i Lomma. Med ny motivation, nytt engagemang och nya kunskaper genom utbildning i hållbar utveckling, miljöfrågor, livsmedelsfrågor och ekologisk mat har personalen fyllt butiken med ekologiska livsmedel Under tisdagen den 23 maj och onsdagen den 24 maj får kunderna möjlighet att smaka på ekologisk mat som är tillagad utifrån recept som är framtagna av skånska krögare med ekologisk profil. Konsumenterna kommer även att få träffa en livs levande Ekobonde i butiken under dessa två dagar. Ekobonden svarar på frågor om ekologisk mat och ekologiskt lantbruk. En växande trend på marknaden Marknaden för ekologiska produkter fortsätter att öka. Ekologisk mat säljer mer än någonsin, enligt Dagens Handel. Hälsotrenden väntas påverka försäljningsökningen ytterligare. Men fortfarande är andelen sålda ekologiska produkter för liten. Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne och Hushållningssällskapet i Väst har fått projektmedel från Jordbruksverket för att arbeta med marknadsstödjande åtgärder för ekologiska produkter inom projektet ”Ekokick”. Vi vill öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Ytterst handlar det om att förverkliga de nationella miljömålen. Ekokick är en bred satsning för butikerna, med utbildning för personal, ekobonde på besök, smakprovning och kampanjmaterial. ”Ekokick – ekologisk mat smakar godare och är bättre för mig” är kampanjens budskap. Det förmedlar en koppling mellan ekologiskt och sundhet – alltså en sund inställning till livet och allt levande. För mer information kontakta: Projektledare LottaPersson, Ekologiskt Marknadscentrum. Tfn 070-795 77 37 Mikael Bergquist, Hemköp Lomma, Strandvägen 80 Tfn 040-41 00 10 Ekologiskt Marknadscentrum är en ideell förening som ska verka för att öka konsumtion och produktion av ekologiska (KRAV-godkända) livsmedel. Föreningen har ca 60 medlemmar som representerar alla led i livsmedelskedjan.

Ämnen

  • Detaljhandel