Skip to main content

Över 200 000 företag behöver förbereda sig för ny lag

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2018 09:56 CEST

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Lagen påverkar över 200 000 företag som måste börja skicka e-fakturor till sina offentliga kunder. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för att klara de nya lagkraven.

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen påverkar dock inte befintliga avtal. E-fakturorna måste även följa en ny europeisk standard som etableras i Sverige under 2018. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

– En europeisk standard underlättar e-faktureringen för både offentliga köpare och deras leverantörer eftersom de kan hantera e-fakturorna på liknande sätt, även om de har olika kommersiella lösningar. Det minskar behovet av tekniska anpassningar och företag som redan skickar e-faktura kan fortsätta använda sina befintliga lösningar, säger Anderz Petersson, projektledare på ESV.

Kan innebära vite
Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

– Syftet med lagen är inte att driva in böter, utan förhoppningen är att det ska gå att lösa med dialog och stöd. Företag som redan har ett systemstöd för e-fakturering bör fråga sin leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst om de kan hantera e-fakturor enligt den nya europeiska standarden, säger Anderz Petersson.

Fakturaportaler kan underlätta för företagen
Leverantörer kan klara kraven genom att använda en så kallad fakturaportal. Alla offentliga organisationer ska erbjuda en sådan portal till företag som inte har något systemstöd för e-faktura och bara skickar ett fåtal fakturor till offentliga kunder.

– Offentliga organisationer behöver informera sina leverantörer om de nya lagkraven och hur företag kan använda deras fakturaportal. Leverantörer som skickar många fakturor till offentlig sektor och inte har något systemstöd för e-fakturering behöver dock fundera på vilket stöd de behöver för att säkerställa att de kan e-fakturera under nästa år, säger Anderz Petersson.

Stöd till företag och offentlig sektor
ESV har arbetat med e-handelsfrågor i över 10 år. För att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura stödjer ESV såväl leverantörer som offentlig sektor att förbereda sig för den nya lagen. Den 1 september flyttar frågorna från ESV till den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.