Pressmeddelande -

El & Industrimontage Svenska AB (publ): Byte av handelsplats

Styrelsen i El & Industrimontage Svenska AB (publ) har fattat beslut om att avnotera bolagets aktie från Aktietorget för att i stället upplåta aktien för handel på Nya Marknaden. El & Industrimontage kommer, från och med onsdagen den 7 juni 2006, att handlas på Nya Marknaden. Den sista handelsdagen med bolagets aktie på Aktietorget blir måndagen den 5 juni. Sponsor för El & Industrimontage på Nya Marknaden kommer att vara Remium AB som även agerar som likviditetsgarant. För ytterligare information kontakta: Olle Backman, VD El & Industrimontage Svenska AB, tfn 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: Pressmeddelande (PDF) El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftförsörjning, samt service och underhåll till indu¬stri och offentlig sektor. Tack vare fabrikatobundenheten och den tekniska kompetensen är El & Industrimontage ett av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer.

Ämnen

  • Industri, tillverkning