Pressmeddelande -

Omfattande fiberarbete i Norrbotten

Koncernen har genom El & Industrimontage Norrbotten AB fått uppdraget att ansvara för förläggning av kanalisation och fiber mellan Rensjön och Riksgränsen. Ordervärdet uppgår till cirka 8 miljoner kronor. Uppdraget är en totalentreprenad och omfattar bland annat svetsning, inmätning, montage och dokumentation. Den fiberkabel som förläggs är en så kallad "ortsammanbindande kabel", vilket öppnar möjligheten för att i framtiden knyta ihop den mot en fiber från Norge. - Genom vår erfarenhet, kompetens och styrka är vi väl rustade för att medverka i bredbandsutvecklingen samt se till att Norrbotten fortsätter att vara en attraktiv region för boende och näringsliv, säger Bengt Strandberg, VD El & Industrimontage Norrbotten. Arbetet är påbörjat och skall vara färdigställt i augusti 2006. För ytterligare information kontakta: Olle Backman, VD El & Industrimontage Svenska AB, tfn 090-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com Bengt Strandberg, VD El & Industrimontage Norrbotten AB, tfn 070-349 73 06, E-post: bengt.strandberg@eiab.com El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftteknik, samt service och underhåll till industri och offentlig sektor. Tack vare fabrikatobundenheten och den tekniska kompetensen är El & Industrimontage ett av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Företagets aktie är sedan 2001 noterad på AktieTorget.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag