Pressmeddelande -

ELEKTA FÅR ETT FLERTAL ORDER PÅ FRÅN ELEKTA SYNERGY® FRÅN PROVIDENCE HEALTH SYSTEM I USA

Providence Health System har tecknat order på sex Elekta Synergy®, det ledande systemet för bildstyrd strålbehandling av cancer. Providence driver 18 akutmottagningar i fyra delstater och tecknade i september 2005 ett exklusivt ramavtal med Elekta. De sex system som nu beställts kommer att installeras vid Providence Portland Medical Center (Oregon), Valley Radiation Oncology Center (Kalifornien) och det nyöppnade Roy and Patricia Disney Cancer Center (Kalifornien). Valet av Elekta som leverantör av dessa system för bildstyrd och stereotaktisk strålterapi grundas framförallt på Elektas unika teknologi för integrerad, tredimensionell volymröntgen vid behandingstillfället. Det sammanlagda värdet på dessa order överstiger 11 miljoner US-dollar (motsvarande 81 Mkr) och bokades av Elekta under april månad. ”Vi letar ständigt efter nya möjligheter för att förbättra den vård vi ger våra patienter. Den avancerade teknologi som ingår i Elekta Synergy ger oss möjligheten att mer precist behandla cancer och samtidigt undvika att skada frisk vävnad, allt för att ge våra patienter bättre livskvalitet”, säger Steven Seung, M.D., PhD., chef för The Gamma Knife Center of Oregon samt radioterapeut vid The Oregon Clinic. ”Dessutom, eftersom vi är en icke vinstdrivande organisation, så söker vi alltid lösningar som är såväl kostnadseffektiva som kliniskt effektiva, något som Elekta Synergy uppfyller med råge.” Elekta är det enda företag som erbjuder äkta, tredimensionell volymröntgen integrerad med behandlingsutrustningen, vilket gör det möjligt att observera mjuk vävnad under behandlingen. Elektas unika erfarenhet av bildstyrda och stereotaktiska tillämpningar sträcker sig mer än 30 år tillbaka. Genom den erfarenheten, kombinerat med nya innovationer som sätter ny standard för strålterapeutisk precision har Elekta blivit ledande i utvecklingen av avancerade metoder för ultraprecis strålbehandling. ”Vi är stolta över att vara en långsiktig samarbetspartner till Providence och få bidra till de förbättringar som organisationen driver både vad gäller kapacitet och utveckling av kliniska metoder”, säger Anthony De Carolis, VD för Elekta Inc. och ansvarig för koncernens verksamhet i Nordamerika. ”Detta samarbete är ytterligare ett bevis på Elektas kliniska och teknologiska ledarskap inom avancerad strålbehandling, vilket i sin tur har resulterat i en ökad tillväxt och en väsentligt förstärkt position för Elekta på den hårt konkurrensutsatta amerikanska marknaden.” Elektas kliniska lösningar för strålterapi och stereotaktisk strålkirurgi är tillgängliga för mer än 80 procent av de sjukhus som bedriver strålbehandling, tack vare de ramavtal som Elekta tecknat med huvuddelen av de större inköpsorganisationerna (Group Purchasing Organizations, GPOs) inom den amerikanska vården. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000 e-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Providence Health Systems Providence Health Systems verksamhet sträcker sig över fyra delstater: Alaska, Washington, Oregon och Kalifornien. Ett omfattande utbud av vårdtjänster erbjuds för att tillgodose varierade behov. Bland dessa kan nämnas akutvård, poliklinisk vård, hemvård, drogbehandlingsprogram, mentalvård och omfattande utåtriktade program för förebyggande vård, långvård, hemtjänst och hjälpboende. Providence driver 18 akutmotagningar, 12 fristående vårdhem och 20 anläggningar för mindre bemedlade och de i behov av hemvård. Vidare har Providence ett nära samarbete med ett nätverk av läkarorganisationer och sponsorer, vilket omfattar mer än 853 000 medlemmar och andra berättigade patienter i Oregon och sydvästra Washington. Providence Health System har närmare 34 000 anställda och huvudkontoret ligger i Seattle, Washington. Om Elekta Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling. Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag