Pressmeddelande -

ELEKTA FÖRSTÄRKER SITT LÅNGSIKTIGA SAMARBETE MED UPMC GENOM ELEKTA AXESSE™

University of Pittsburgh Medical Center, ett av USAs ledande centra för strålkirurgi, tillkännagav idag att sjukhusets samarbete med Elekta kommer att utökas genom installation av Elekta Axesse™, världens enda 6D, robotiska och bildstyrda system, särskilt anpassat för behandling av ryggradstumörer. Något som ytterligare kommer att förstärka UPMCs ledande ställning inom det växande området extrakraniell strålkirurgi. ”Vi har sedan länge ett utmärkt samarbete med Elekta inom utvecklingen av intrakraniell strålkirurgi”, säger Peter Gerszten, MD, MPH, Associate Professor of Neurological Surgery vid University of Pittsburgh. ”Jag ser fram emot ett liknande samarbete inom extrakraniell neurokirurgi, med hjälp av Elekta Axesse.” Elekta Axesse möjliggör robotisk, bildstyrd strålkirurgisk behandling av ryggradstumörer. Detta utan behov av att stoppa patientens andning, vilket förenklar och förkortar behandlingstiden. Systemets unika flexibilitet gör att behandlingen kan utföras från vinklar som annars vore omöjliga. Möjligheten att med hög upplösning forma behandlingsstrålen bidrar till hög precision och mycket god målkomformitet. L. Dade Lunsford, MD är också entusiastisk över detta nya samarbete. Dr. Lunsford är Professor of Radiation Oncology, chef för den neurokirurgiska verksamheten, samt innehar Lars Leksell-proffesuren vid UPMC. “År 2006 innebär ytterligare en milstolpe i UPMC’s och Elektas gemensamma arbete att utveckla avancerad extrakraniell, stererotaktisk strålterapi”, säger Dr. Lunsford. ”Elekta Axesse kommer att komplettera våra övriga system och göra det möjligt för oss att behandla fler patienter med bland annat ryggradstumörer.” ”UPMC och Elekta kommer att – som vi har gjort de senaste 25 åren – fortsätta att utvärdera och undersöka metoder och resultat för att åstadkomma bästa möjliga vård för våra patienter. Genom vårt samarbete med Elekta kan patienter från hela världen dra nytta av den senaste utvecklingen inom strålkirurgi för hjärnan, ryggraden och övriga kroppen. Vid vårt sjukhus har mer än 15 000 patienter behandlats med kirurgisk och strålkirurgisk utrustning från Elekta sedan 1980.” UPMC var först i USA med att använda Leksell Gamma Knife® 1987 för behandling av tumörer hjärnan. Till dags dato har mer än 8 000 patienter behandlats med gammaknivskirurgi vid UPMC. ”Elekta Axesse är världens mest avancerade system för bildstyrd, stereotaktisk strålterapi, och har den mångsidighet och flexibilitet som behövs för extrakraniella tillämpningar,” säger Anthony De Carolis, CEO of Elekta, Inc. chef för Elektas verksamhet i Nordamerika. Notera: Elekta Axesse™ är avhängigt ytterligare godkännanden av amerikanska myndigheter. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000 e-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling. Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag