Pressmeddelande -

ELEKTA SÄTTER NY STANDARD FÖR STEREOTAKTISK STRÅLKIRURGI GENOM LANSERINGEN AV LEKSELL GAMMA KNIFE® PERFEXION™

(Bilder finns tillgängliga för nedladdning, se slutet av detta pressmeddelande) Elekta lanserar Leksell Gamma Knife® Perfexion™, ett helt nytt system som förenklar och förfinar den stereotaktiska strålkirurgin och breddar Elektas produktportfölj. Det nya systemet skapar en unik plattform som ytterligare expanderar tillämpningen av strålkirurgi i hjärnan, övre ryggraden samt huvud/nacke. Mellan den 21 och 25 maj pågår det 13:e mötet med International Gamma Knife Society i Seoul, Korea. Vid denna vetenskapliga konferens fick idag 300 framstående neurokirurger, strålterapeuter och gammaknivsanvändare från hela världen en första presentation av Leksell Gamma Knife® Perfexion™, ett helt nytt system för stereotaktisk strålkirurgi, med oöverträffad komfort och enkelhet för både patienter och personal och med bättre dosimetriska egenskaper än något annat strålkirurgiskt system på marknaden. Fler patienter kan nu dra nytta av gammaknivskirurgi Jämfört med tidigare modeller ger Leksell Gamma Knife Perfexion en väsentligt större behandlingsbar volym och det nya systemet beräknas därigenom kunna öka antalet behandlingsbara patienter med upp till 40 procent. Systemet hanterar alla steg i behandlingen helt automatiskt, vilket innebär en tidsbesparning på tre till sex arbetsveckor per år av läkarens tid vid en genomsnittlig gammaknivsklinik. Kärnan i systemet är det nya och patenterade kollimatorsystemet, som riktar och kontrollerar strålningen. Den nya utformningen ger neurokirurgen eller strålterapeuten en närmast obegränsad möjlighet att forma och anpassa dosen till målets struktur och geometri och att leverera stråldosen med en hittills oöverträffad precision. I systemet ingår också Leksell GammaPlan® PFX™, ett nytt klient/server-baserat planeringssystem som gör det möjligt att dra full nytta av de nya funktionerna i Leksell Gamma Knife Perfexion som bland annat öppnar för möjligheten att konsultera kollegor på distans. Systemet har utvecklats med starkt fokus på säkerhet och komfort för patienter och behandlingspersonal. Med Leksell Gamma Knife Perfexion blir den totala stråldosen till kroppen upp till 100 gånger lägre än med konkurrerande teknologi, något som är av stor vikt inte minst vid behandling av barn eller av kvinnor i fertil ålder. Nivån på strålningen till det omgivande rummet är så låg att det blir möjligt att ha ett normalt fönster mellan kontroll- och behandlingsrummen. Systemets fysiska storlek gör det också möjligt att placera i ett normalstort rum. Sammantaget minskar detta drastiskt byggkostnaderna för ett sjukhus som installerar en strålkirurgisk utrustning. Helt ny och optimerad teknologi ”Vår nya gammakniv innehåller banbrytande teknologi som kommer att förbättra och förenkla gammaknivskirurgin. Ur ett kliniskt perspektiv är Leksell Gamma Knife Perfexion fullt kompatibelt med de behandlingsmetoder och rutiner som har utvecklats genom åren och som bygger på behandling av närmare 400 000 patienter”, säger Tomas Puusepp, VD och Koncernchef för Elekta. ”Med Leksell Gamma Knife Perfexion har vi nu förbättrat det som redan tidigare var referensmetoden inom strålkirurgi. Detta är ett stort steg framåt och en viktig milstolpe för såväl Elekta som för många neurokirurgikliniker världen över. Men ännu mer betydelsefullt är att Leksell Gamma Knife Perfexion gör det möjligt för tusentals patienter, som tidigare inte kunnat behandlas med gammaknivskirurgi, att nu välja detta istället för mer riskfyllda och invasiva metoder”, avslutar Tomas Puusepp. Utvecklad i samarbete med ledande experter Leksell Gamma Knife Perfexion har utvecklats av Elekta i samarbete med ledande neurokirurger, strålterapeuter och fysiker i Europa och USA. ”I och med Perfexion, tar vi gammaknivskirurgin till nästa nivå,”, säger Douglas Kondziolka, MD, MSc vid University of Pittsburgh Medical Center, Center for Image Guided Radiosurgery i Pennsylvania, USA. Kondziolka fortsätter; ”Det har varit en spännande process att ha fått vara med från början som rådgivare i detta omfattande utvecklingsprojekt och nu uppleva slutresultatet, som inte bara lever upp till, utan faktiskt överträffar våra förväntningar. Leksell Gamma Knife Perfexion betyder att vi kommer att kunna behandla våra patienter med mer förfinade och mer effektiva metoder. Om vi blickar framåt, är det min bedömning att strålkirurgins roll inom cancerbehandling kommer att öka och att det nya systemet från Elekta kommer att snabba på den processen.” ”Det faktum att vi blir allt bättre på att bota eller kontrollera primära cancertumörer gör att det blir än viktigare att tidigt upptäcka och behandla metastaser”, säger David Larson, MD, PhD, strålterapeut vid University of California San Francisco, som också har deltagit i utvecklingsarbetet. “Detta vill vi naturligtvis göra så icke-invasivt som möjligt, med bättre livskvalitet för patienten som följd. Leksell Gamma Knife Perfexion är ett extremt sofistikerat instrument som säkert och effektivt kan bestråla flera mål vid samma behandling, vilket naturligtvis kommer att vara till nytta för många patienter.” Ett komplett utbud av kliniska lösningar för strålterapi och strålkirurgi Elekta är världens enda tillverkare av strålkirurgiska lösningar som erbjuder de system, den mjukvara och service som behövs för att skapa ett “stereotactic center of excellence” med dedikerade lösningar för att behandla tumörer såväl i huvudet som i resten av kroppen. Bredden i Elektas produktportfölj gör det möjligt för en strålkirurgi- eller strålterapiklinik att erbjuda överlägsen patientvård och att skapa framgångsrika samarbeten mellan olika medicinska specialiteter. Gammaknivskirurgi är den ledande metoden för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, inklusive hjärnmetastaser och vissa funktionella sjukdomar. Leksell Gamma Knife Perfexion är marknadens mest avancerade system för stereotaktiskt strålkirurgi och Elekta kan nu erbjuda en hel produktportfölj inom gammaknivskirurgi, vilket ger Elektas kunder en större valfrihet vad gäller prestanda och pris. Leksell Gamma Knife® 4C fortsätter att vara basmodell och under 2007 lanseras Leksell Gamma Knife® 4, ett nytt system framför allt för mindre sjukhus. Som ett komplement till gammaknivskirurgi, lanserade Elekta nyligen Elekta Axesse™, världens enda 6D, robot- och bildstyrda system för strålkirurgisk behandling i hela kroppen och speciellt anpassat för ryggradstumörer. Elekta Axesse använder unik, stereotaktisk teknologi och tredimensionell volymröntgen för att skapa snabb och effektiv behandling med hög precision. Systemet lämpar sig väl för både extrakraniell stereotaktisk strålkirurgi och för stereotaktisk strålterapi i hela kroppen, samtidigt som det tack vare hög precision och stor flexibilitet också kan användas för bildstyrd och intensitetsmodulerad strålterapi. Tillsammans med Leksell Gamma Knife ger Elekta Axesse möjligheten för sjukhus som vill ligga i frontlinjen, att välja den bästa behandlingen för sina patienter. ****** För närvarande pågår de första installationerna av Leksell Gamma Knife® Perfexion™ och Elekta förväntar sig att kunna påbörja kommersiella leveranser under våren 2007. Leksell Gamma Knife® Perfexion™ och Elekta Axesse™ är avhängiga myndighetsgodkännanden i Nordamerika. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000 e-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling. Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com Bilder på: http://www.waymaker.se/templates/newsList.aspx?id=47&wm_org_id=2611&wm_lang=SV

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag