Pressmeddelande -

ELEKTA UTVALT ATT LEVERERA TILL FEM BRITTISKA SJUKHUS INOM RAMEN FÖR NHS INVESTERINGSPROGRAM

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 5 maj 2006 Elekta, världsledande inom avancerad strålbehandling och IT-system för cancervården samt icke-invasiv strålkirurgi, tillkännagav idag att företaget haft stora framgångar och vunnit alla upphandlingar man deltagit i, i den nionde ”vågen” av investeringar från brittiska National Health Service (NHS) för att förbättra behandlingskapaciteten i kampen mot cancer. Som en del av Storbritanniens nationella cancerplan, investerar den brittiska staten för närvarande i förbättrad kapacitet för strålbehandling. Investeringarna finansieras av Hälsoministeriet baserat på ansökningar från NHS-sjukhus och fördelas i s.k. ”vågor”. Nyligen offentliggjordes resultatet av den nionde av dessa. Elekta vann samtliga upphandlingar i vilka man deltog och har mottagit order att leverera sex avancerade linjäracceleratorer för strålbehandling till fem sjukhus. Det totala ordervärdet överstiger 6 miljoner pund (över 80 miljoner kronor) och orderbokades under april månad. Samtliga fem sjukhus väljer Elekta Synergy® Elekta utvaldes i hård konkurrens efter en omsorgsfull utvärderingsprocess ledd av NHS. Dessa beställningar från Guy’s Hospital i London, New Cross Hospital i Wolverhampton, Queen Elizabeth Hospital i Birmingham, Poole General Hospital och Southhampton General, bekräftar Elektas marknadsledande ställning i Storbritannien. Samtliga fem sjukhus kommer att installera Elekta Synergy®, fullt utrustade för intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT), realtidsbildtagning med hjälp av behandlingsstrålen samt med tredimensionell volymröntgen för bildstyrd strålterapi (IGRT). ”Vi på Elekta är stolta över att kunna bidra till en förbättrad kvalitet och kapacitet inom brittisk cancervård”, säger David Miles, Managing Director för Elektas Business Unit UK & Ireland, och fortsätter; ”det är speciellt uppmuntrande att samtliga sjukhus valde vår lösning för avancerad, tredimensionell, bildstyrd strålterapi, en kostnadseffektiv teknologi som lovar att avsevärt förbättra tillförlitlighet och precision och därmed öka vårdkvaliteten för brittiska cancerpatienter.” Informationshanteringssystem från IMPAC Utöver Elektas kliniska lösningar för strålbehandling, har tre av sjukhusen även beslutat att installera informationshanteringssystem från IMPAC Medical Systems, ett dotterbolag till Elekta. Dessa system som underlättar processen för bildstyrd behandling (image guided treatment management, IGTM™) kommer att koppla samman behandlingsplaneringssystem, bildsystem samt strålbehandlingsutrustning – från olika leverantörer – vilket medför minskade kostnader, ett förenklat patientflöde och en smidigare samverkan mellan de system och den utrustning som behövs för olika delar av cancerbehandlingsprocessen. “Resultatet av den här upphandlingsrundan är ytterligare ett bevis för Elektas starka ställning i Europa, en marknad där vi nu ser en klart ökad aktivitet”, säger Olof Sandén, Regionchef för Elekta i Europa. ”Det faktum att samtliga sjukhus valde Elekta Synergy, visar på den starka acceptans som finns för tredimensionell bildstyrd strålterapi. Det är bara genom tredimensionell volymröntgen som den behandlande läkaren kan dra full nytta av IGRT och Elekta har helt klart satt standarden för denna spännande utveckling”, avslutar Olof Sandén. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000 e-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling. Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag