Pressmeddelande -

ElektronikBranschen certifierar försäkringssäljare

I juni startar alla återförsäljare i ElektronikBranschen utbildning och certifiering av säljare av försäkringar i butik. Certifieringen beräknas vara helt genomförd senast i november. Den internetbaserade utbildningen avslutas med ett prov med frågor om konsumenträtt och försäkringar. Det finns en gemensam del med allmänna frågor med minimikrav på antal rätt. Dessutom kompletterar respektive kedja med utbildning och frågor kring de egna försäkringsprodukterna. Utbildning och certifiering kommer att valideras och kvalitetssäkras av IFU som är en del av IFL vid Handelshögskolan och som genomför ett stort antal utbildningar inom försäkringsbranschen. Bakgrunden är att undersökningar som genomförts pekat på att det finns behov att höja säljarnas kunskapsnivå om Konsumentköplagen, reklamationer och försäkringar. Från april 2008 finns i all skriftlig information en gemensam faktaruta som nu kompletteras med utbildningen. De som får godkänt på proven kommer att få en legitimation som visar att man är en certifierad försäkringssäljare. Legitimationen får en begränsad giltighetstid på ett år så att utbildningen kan kompletteras med eventuella ändringar i lagstiftningen och dess tillämpning. - Jag är mycket glad att alla återförsäljare och deras försäkringsbolag kunnat enas kring gemensam faktaruta och utbildning, säger Anders Appelqvist, VD för ElektronikBranschen. Jag tror att den högre kunskapsnivån dessutom underlättar relationen med konsumenterna även i de fall där ingen försäkring köpts. För ytterligare information: Anders Appelqvist, VD ElektronikBranschen Telefon: 08 508 938 50 / 0708 78 41 40

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Klas Elm

Presskontakt VD 08-508 938 18