Pressmeddelande -

Ementor åter i ramavtal om nätverksprodukter och tjänster

(Sverige) För sjätte avtalsperioden i rad ingår Ementor i Vervas ramavtal för nätverk. Det stod klart när Vervas upphandling av ramavtalet Nätverksprodukter och tjänster 2005 blev klar i slutet av april. Avtalet löper under två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Ementor är en av åtta systemintegratörer som valts ut som leverantör till Verva, tidigare Statskontoret, inom ramavtalsområdet nätverk (anbudsområde A). Sedan 1993 har Ementor haft ramavtal med Statskontoret och har under denna tid dominerat nätverksförsäljningen inom offentlig sektor i Sverige. Den sammanlagda omsättningen för det förra avtalet under perioden Q1/04-Q4/05 har uppgått till 900 MSEK och omsättningen för den kommande ramavtalsperioden kommer, enligt Verva, sannolikt att uppgå till ungefär samma belopp. Inom det förra ramavtalet Nätverksprodukter och tjänster 2003 har Ementor hittills omsatt cirka 280 MSEK. Statliga myndigheter och verk, vissa kommuner, landsting, försäkringskassor och några övriga myndigheter har nu möjlighet att fortsätta köpa produkter och tjänster till sina nätverkslösningar. Med det nya ramavtalet har Ementor det verktyg som krävs för att kunna bibehålla den framgångsrika försäljningen till offentlig sektor. "Genom avtalet kan vi erbjuda våra nya och befintliga kunder fortsatt konkurrenskraftiga lösningar. Detta möjliggör att vi även fortsättningsvis kommer att vara den absolut ledande leverantören inom nätverksområdet i Sverige", säger Thomas Doyon, försäljningsdirektör på Ementor. För ytterligare information kontakta: Thomas Doyon, Försäljningsdirektör Ementor Sverige AB, mobil +46 (0)733 67 19 38, tel. +46 (0)8 566 230 24, thomas.doyon@ementor.se Ementor Sverige AB är en komplett lösningsleverantör inom IT-infrastruktur. Vi erbjuder lösningar inom kommunikation, system, säkerhet och informationshantering. Ementor Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Ementor ASA i Norge, som är noterad på Oslo Børs. Ementorkoncernen som består av Ementor och Topnordic har ca 2 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsätter tillsammans drygt 7 Mdr kr.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT