Pressmeddelande -

Ementor och i TietoEnator utvecklar infrastruktur gemensamt

(Sverige) Ementor har tecknat ett samarbetsavtal med TietoEnator om leverans av tjänster kring infrastrukturutveckling. Avtalet gäller två år från 1 juni 2006, med möjlighet till förlängning. Ementor och TietoEnator kommer genom avtalet att tillsammans utveckla infrastrukturtjänster och -lösningar för att möta marknadens framtida behov. Konkret innebär samarbetet att kunderna får en mycket stark och kompetent helhetspartner inom IT-infrastruktur. Ementor kommer att leverera IT-infrastrukturtjänster kring sina expertområden kommunikation, system, säkerhet och informationshantering. TietoEnator kommer att leverera tjänster som systemutveckling, applikationer och spetskompetens inom databasområdet. Samarbetet kommer att omfatta kunder från respektive part. "Vi utökar och fördjupar vårt samarbete för att möta marknadens efterfrågan och kommer gemensamt att utveckla, leverera och marknadsföra infrastrukturtjänster. Tillsammans kommer vi att utveckla ett mycket starkt erbjudande för den framtida marknaden. Avtalet är ytterligare en bekräftelse på Ementors ställning som en ledande leverantör av IT-infrastruktur", säger Johan Rittner, VD Ementor Sverige AB. "Att utveckla den här typen av tjänster kräver stora resurser för att det ska bli bra och då kommer vi, Ementor och våra kunder att ha nytta av samarbetet. Vi får ned kostnaderna och kan erbjuda helt nya spetserbjudanden", säger Nils Knutsson Marknadsdirektör på TietoEnator. För ytterligare information kontakta: Johan Rittner, VD Ementor Sverige AB, mobil +46 (0)733 67 18 75, tel. +46 (0)8 566 230 08 johan.rittner@ementor.se Ementor Sverige AB är en komplett lösningsleverantör inom IT-infrastruktur. Vi erbjuder NonStop Communication med lösningar inom kommunikation, system, säkerhet och informationshantering. Ementorkoncernen som består av Ementor och Topnordic har ca 2000 medarbetare i Norden och är noterad på Oslo Børs.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag