Gå direkt till innehåll
Mohamed Mayara, Chaia Luali, Mohamed Cheikh Khoumani och Selim Lalih Bani.
Mohamed Mayara, Chaia Luali, Mohamed Cheikh Khoumani och Selim Lalih Bani.

Pressmeddelande -

Dialog för fred i Afrikas sista koloni

Västsahariska och marockanska människorättsförsvarare besöker Stockholm för att öppna upp för dialog för fred i Afrikas sista koloni - Västsahara. Tillsammans med Emmaus Stockholm arrangerar de workshopen ’Dialogue for peace, the right of the self-determination in Africa´s last colony’ under Stockholm Civil Society Days. Målet är att engagera det svenska civilsamhället till en fredlig lösning av Marockos ockupation av Västsahara.

Vikten av dialog och civilsamhällets roll för att uppnå fredliga samhällen belyses under Stockholm Civil Society Days den 19 november 2019. Emmaus Stockholm, tillsammans med tre partnerorganisationer, diskuterar möjliga vägar framåt för att nå en demokratisk lösning på ockupationen av Västsahara som pågått i över 40 år i en workshop som går under rubriken ´Dialogue for Peace, the right ofself-determination in Africa’s last colony´. Det svenska civilsamhället kommer under workshopen möta människorättsförsvarare från ockuperade Västsahara, de västsahariska flyktinglägren och Marocko för att diskutera civilsamhällets roll, hur civilsamhället kan inkluderas i fredsförhandlingar, diskutera metoder för att öka medveten om konflikten och hur vi genom dialog kan öka förståelsen.

Representanter från Non-Violence Action in Western Sahara (NOVA), Moroccan Association of Human Rights (MAHR) och Equipe Media delar med sig av sina erfarenheter och åsikter under en timmes diskussion. Bland annat lyfter de vikten av att bryta medieblockaden som råder i Västsahara för att öka kännedomen om ockupationen internationellt och att det internationella civilsamhället är en viktig del i arbetet för att komma framåt.

Mohamed Mayara
Medieaktivist och grundare av journalistkollektivet Equipe Media som dokumenterar Marockos repression mot västsaharier. Mohamed Mayara har hotats, fängslats och torteras av marockanska myndigheter vid ett flertal tillfällen på grund av hans engagemang i Equipe Media.

Chaia Luali
Koordinator i den ideella organisationen Non Violence Action in Western Sahara (Nova) i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Chaia Luali är även engagerad i National Union of Saharawi Women. Hon är född och uppvuxen i flyktingläger i Tindouf, Algeriet.

Mohamed Cheikh Khoumani
Människorättsförsvarare och representant för den marockanska ideella organisationen Moroccan Association of Human Rights (MAHR) som verkar för att stärka mänskliga rättigheter i Marocko och Västsahara.

Selim Lalih Bani
Människorättsförsvarare och medlem i organisationen Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, men numera bosatt i Spanien. Selim Lalih Bani är född och uppvuxen i flyktinglägren. 

Mohamed Mayara, Chaia Luali och Selim Lalih Bani finns tillgängliga för media efter överenskommelse den 19-21 november 2019. Mohamed Cheikh Khoumani finns tillgänglig för media efter överenskommelse den 19-24 november 2019. 

Representanternas besök i Sverige är en del av projektet ”Dialog för fred” som drivs av Emmaus Stockholm och har beviljats medel från FBA:s stöd till civilsamhället för fred och säkerhet, www.fba.se.Stockholm Civil Society Days 2020 organiseras av den svenska myndigheten SIDA och medlemsorganisationen CONCORD Sverige, en plattform som samlar över 70 civilsamhällesorganisationer.

För mer information, kontakta:
Caroline Nord, kommunikationsansvarig
073 – 784 52 22
Caroline.nord@emmausstockholm.se

Ämnen

Regioner


Om Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Västsaharas rätt till självbestämmande. 

Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen och arbetar aktivt för att bidra till en samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Genom att tillvarata och återanvända vårt samhälles överflöd skapar vi resurser för utvecklingsprojekt. Emmaus Stockholm innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer på emmausstockholm.se 

Insamling och second hand för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Västsaharas rätt till självbestämmande. Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen och arbetar aktivt för att bidra till en samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Genom att tillvarata och återanvända vårt samhälles överflöd skapar vi resurser för utvecklingsprojekt.