Pressmeddelande -

TITE AB (PUBL) FÖRVÄRVAR ENACO A/S

TITE AB, som är noterat på NGM Equity, har tecknat ett avtal med Metric Industrial A/S, ägt av Nimpon Investments III bv Holland, gällande förvärv av samtliga aktier i ENACO A/S i Köpenhamn. ENACO A/S har varit etablerat i Köpenhamn sedan 2001 och var tidigare ett bolag inom Nimpon gruppen och systerbolag till ENACO AB som förvärvades av TITE AB år 2005. ENACO A/S omsatte 2005, 7 MDKK med ett resultat på 0,5 MDKK och har två anställda. Budget för 2006 är 8,6 MDKK. Företaget kommer att fortsätta verka som ett fristående bolag på den expanderande danska marknaden, där de har haft stor framgång under det senaste året, men även tillsammans med TITE Malmö AB forma ett starkt team inom "Örestad". Ny VD/MD blir tidigare Afdelningsleder /Division Manager Flemming Carlsen som har varit med i Enaco A/S från starten. Flemming har en bakgrund från elkraftbranschen, bland annat som ansvarig för försäljning av avbrottsfrikraft. Förvärvet av ENACO A/S är ett led i TITE´s långsiktiga målsättning att bli Skandinaviens ledande företag inom byggnation och service av avancerade inomhusmiljöer. I och med förvärvet kommer Enaco A/S även att marknadsföra TITE Office System på den danska marknaden. Köpet betalas kontant av egna medel. Solna 060502 TITE AB TITE AB ( publ )säkerställer hög tillgänglighet inom Telekom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden; Entreprenader och Service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB preventiv samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB, TITE Service i Stockholm AB och Enaco Teknik AB. Omsättningen 2006 beräknas bli ca 140 MSEK. TITE AB är noterat på NGM Equity sedan 2003 TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster

Enaco designar, konstruerar, projektleder och servar säkra och avancerade datacenters och andra kommunikationsrum. Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknik. Företaget grundades 1977 och har huvudkontor i Stockholm (Frösundavik) och lokalkontor i Göteborg och Malmö.