Pressmeddelande -

TITE: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I TITE AB (PUBL)

Den 16 maj hölls årsstämma i TITE AB (publ), org nr 556526-6243, på hotell Scandic i Bromma. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningarna enligt den av styrelsen framlagda årsredovisningen. Styrelsens förslag att överföra tillgängliga vinstmedel i ny räkning antogs av stämman. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2006 omvaldes Annika Fridmark, Claes Levin, Reneé Myrland, Ted Ricksäter, Bo-Gösta Rönnberg och Ann Svärding enhälligt. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Claes Levin till styrelsens ordförande. Årsstämman beslöt även att bolagets firma ändras till Enaco AB (publ). TITE AB ( publ )säkerställer hög tillgänglighet inom Telekom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden; Entreprenader och Service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB preventiv samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB, TITE Service i Stockholm AB och Enaco Teknik AB. Omsättningen 2006 beräknas bli ca 140 MSEK. TITE AB är noterat på NGM Equity sedan 2003 TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Enaco designar, konstruerar, projektleder och servar säkra och avancerade datacenters och andra kommunikationsrum. Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknik. Företaget grundades 1977 och har huvudkontor i Stockholm (Frösundavik) och lokalkontor i Göteborg och Malmö.