Pressmeddelande -

Mer biogas i naturgasnätet

Riksdagen har enhälligt beslutat att bifalla regeringens förslag om bättre skattemässiga förutsättningar för biogas som levereras i rörledning. Propositionens syfte är att underlätta en önskvärd övergång till högre andel biogas i energisystemet.

- Äntligen har Sverige beslutat om denna skattetekniska justering som vi har arbetat för länge. Redan idag förs biogas in på gasnätet vid åtta platser. Nu underlättas storskalig biogasproduktion och mer förnybar gas i ledningarna, säger Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige.

Biogas är i dag befriad från skatt. Med de nya reglerna blir det tydligare att en säljare som ingått avtal om försäljning av biogas också ska kunna leverera gasen utan att någon skatt påförs. Skattefriheten för biogasen ska alltså kunna följa gasen till slutkund enligt avtal.

- Biogaspotentialen i Sverige är stor och distributionen är en nyckelfråga. Sverige behöver mer klimatsmarta gasledningar. Det är ingen tvekan om att naturgasen utgjort en bro som gynnat biogasen, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten idag så utvecklar Anders Mathiasson resonemanget om hur naturgasen gynnat biogasen i Sverige. Debattartikeln är bifogad som word-dokument samt finns att läsa på: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.365412-naturgas-ar-en-bro-till-biogasen
Regeringens proposition om bättre skattemässiga förutsättningar för biogas har nummer 2009/10:144 och finns på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:SkU34


 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • biogas
  • naturgas

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kontakter

Jonas Gustafsson

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0708-99 55 60