Pressmeddelande -

Till gasbilsförare i Stockholmsområdet

AGA, Energigas Sverige, E.ON och Stockholm Gas har skickat detta brev till alla gasbilsförare i Stockholmsområdet. Brevet handlar om gasbilarnas miljöfördelar, samt beklagar de problem som förarna kan ha haft med gasbristen. Brevet beskriver de åtgärder som nu vidtas för att förbättra situationen.

Frågor besvaras av Michelle Ekman, fordonsgasansvarige vid Energigas Sverige, 070-685 44 03
...........................................................................................................................................

Stockholm december 2010
Till gasbilsförare i Stockholmsområdet

Du kör den miljöbästa bilen som finns idag. Gas släpper ut minst koldioxid, tungmetaller och partiklar av alla dagens drivmedel. Det är vi stolta över. Fler miljöbilar säljs och gas ersätter alltmer bensin – det tycker vi förstås är roligt. Men situationen på tankstationerna i Stockholmsområdet har stundtals varit allt annat än rolig.

Vi beklagar alla problem du kan ha haft med köer, långsam tankning eller att det varit helt slut på gas. Detta är inte acceptabelt. Dessbättre ser vi nu ljuset i tunneln och att situationen förbättras. Sverige har ca 120 publika gastankstationer och vid de allra flesta så tankar du gas lika enkelt som andra drivmedel. Självklart ska det fungera lika bra även i Stockholmsområdet. Vi behöver mer fordonsgas och det kommer vi att få. Successivt ökar nu biogasproduktionen i Stockholm och Mälardalen.

Inför årsskiftet gör vi följande saker för att få en bättre fordonsgassituation i Stockholm:

- E.ON inviger nya tankstationer i Solna och Nacka, samt ordnar ny back-upförsörjning.
- AGA uppgraderar tekniken på sina stationer och öppnar en ny tankstation i Älvsjö med egen gasförsörjning enbart för distributions- och renhållningsfordonen. När de tankar i Älvsjö så blir det mer gas och utrymme för bilarna vid de vanliga tankstationerna. Det kommer även att öppnas tankstationer i Upplands Väsby och vid Täby Galopp.
- Stockholm Gas inviger officiellt sin tankstation vid Arlanda och tredubblar sin flakkapacitet. De bygger för närvarande ett fordonsgasnät till gastankstationer och bussdepåer. Första tankstationerna ansluts vid årsskiftet och ger bättre försörjningstrygghet.
- Transporterna av biogas till Stockholm effektiviseras genom att fler så kallade "flak" köps in, men framförallt för att ny teknik ger nästan tre gånger så mycket biogas per transport
- Målet är att det alltid ska finnas gas på varje tankstation. Men vi förbättrar informationen till dig så att du via mobiltelefon eller dator kan kolla gastillgången på: www.gasinfo.se

Fordonsgasen innehåller i snitt minst 60 procent förnybar biogas. I Malmö och Göteborg har man inga problem med tillförseln av fordonsgas, för där fungerar det stora naturgasnätet som back-up när biogasen inte räcker till. Naturgas är ju också ett betydligt renare bränsle än bensin med 25 procent lägre koldioxidutsläpp och nästan 100 procent mindre kväveoxider och partiklar.

Stockholm kommer i mitten av nästa år att få LNG, flytande naturgas, via en terminal i Nynäshamn. Detta innebär att om det blir problem med tillförsel av biogas kan man istället distribuera ut naturgas till berörda tankstationer. Målet på sikt är ett fossilfritt drivmedel, men under överskådlig tid behöver vi naturgasen som stöd och back-up.

Avslutningsvis vill vi tacka för ditt tålamod. Vi jobbar vidare för att det ska bli mer fordonsgas, bättre teknik och fler gastankstationer. På så sätt kan utsläppen minska från trafiken i Stockholmsområdet. Och för det tackar hälsan, miljön och klimatet!

Vänlig hälsning
AGA, Energigas Sverige, E.ON, Stockholm Gas

P.S. Läs mer om biogas och fordonsgas på www.gasbilen.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • biogas
  • energigas sverige
  • naturgas
  • gasbilar

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kontakter

Jonas Gustafsson

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0708-99 55 60