Gå direkt till innehåll

Kontakt

Patrik Ross

Patrik Ross

Projektchef Design +46 (0)70-594 11 77
Torbjörn Sjögren

Torbjörn Sjögren

Regionchef västra Sverige +46 (0)70-348 39 86
Jens Termén

Jens Termén

Regionchef södra Sverige +46 73 255 00 59
Hans-Göran Göransson

Hans-Göran Göransson

Teknikansvarig +46 (0)70-782 22 88
Kenneth Andersson

Kenneth Andersson

Produktansv. ClimateMachines™ +46 (0)72-561 21 31
Ulf Hedblad

Ulf Hedblad

Säljansvarig region Mälardalen och Norr +46 (0)70-298 53 65
Mattias Björn

Mattias Björn

Uppdragsledare Design +46 (0)70-212 31 38
Joakim Lindberg

Joakim Lindberg

Ingenjör Energisystem +4672 238 57 56
Alexandra Malysheva

Alexandra Malysheva

VVS-konstruktör +46 (0)70-339 24 59
Martin Stålnacke

Martin Stålnacke

Energiingenjör +46 (0)70-412 12 07
David Hermansson

David Hermansson

Energiingenjör +46 (0)70-874 67 38
Tobias Nilsson

Tobias Nilsson

Energiingenjör +46 73 155 67 72
Gustav Sandgren

Gustav Sandgren

Energiingenjör +46 70 858 31 09

Energy Machines utmanar konventionella energilösningar för ett ökat driftnetto och en hållbar framtid.

Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Energy Machines
Norra Skeppsbron 15A
803 10 Gävle
Sweden