Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Analyser av vind, vatten, land och strand nödvändigt för nytt kallbadhus

Ett kallbadhus längst ut på bryggan vid Klitterhus är en idé som Ängelholms politiker är positiva till. Men det är ingen enkel sak att bygga ett hus på vattnet. Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge klartecken för att påbörja flera omfattande utredningar.

Ängelholms kommun och kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm arbetar tillsammans för att ett Kallbadhus ska byggas i Havsbaden. Kommunstyrelsens beslut om att pröva planläggning blir startskottet för flera omfattande utredningar som prövar om det är möjligt och lämpligt att bygga ett Kallbadhus och en ny restaurangverksamhet på fastigheten Ängelholm 3:1.

– Det krävs ett rejält förarbete för att göra verklighet av idén om ett kallbadhus. Vi ska nu ta reda på hur ett sådant bygge påverkar hav, strand, klitter samt allmänhetens tillgång till bryggan och stranden, säger Robin Holmberg M, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

I kommunstyrelsens beslut lyfts flera synpunkter som Ängelholms kommun ska uppmärksamma i arbetet med planläggningen:

  • Ny byggnation ska göras på ett sätt som inte försämrar möjligheterna för bad och rekreation längs stranden. Allmänhetens tillgång till strandnära rekreation ska inte försämras.
  • Byggandet av ett kallbadhus ska ske utan att skada de värden som finns på platsen. Bryggan måste uppföras så att bad kan ske säkert.
  • Byggnadens påverkan på kustens erosion och säkerheten för bebyggelsen bakom klitterna ska utredas.
  • Byggnadens utseende och gestaltning ska hålla hög kvalitet. Ett kallbadhus ute i vattnet får nämligen stora konsekvenser på landskapsbilden och kommer synas från långt håll.
  • Byggandet av ett kallbadhus kommer att kräva tillstånd av mark- och miljödomstolen. Ett sådant tillstånd kräver miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. En process som kan ta flera år.
  • Kallbadhuset ska klara att stå stadigt och hålla för hårda vindar och vågor. Området mellan Rönneås utlopp och stranden utanför Havsbaden är nämligen särskilt utsatt för höga vågor och extremvattenstånd vid storm. De geotekniska förutsättningarna måste därför utredas.
  • Byggnaden ska klara översvämningsrisker, våg och erosionsanalyser måste därför tas fram.

Det här händer nu
Nu påbörjas ett planarbete. Efter att utredningarna och tillståndsprocesserna ovan är gjorda kan ett planförslag upprättas. Detta förslag går ut på samråd där berörda får lämna synpunkter.

Planen för det nya kallbadhuset anses vara av betydande allmänintresse, kan antas innebära betydande miljöpåverkan och berör särskilt känsliga miljöer. Därför kommer arbetet med detaljplanen att ske med ett utökat förfarande. Det innehåller fler steg, längre granskningstid och fler politiska beslut än ett vanligt planförfarande.

Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår och upp till flera år beroende på hur processen löper. När det gäller ett nytt kallbadhus väntas Kommunfullmäktige anta den nya detaljplanen tidigast andra kvartalet år 2023.

Så upprättas en detaljplan

Avsiktsförklaringen mellan Ängelholms kommun och badhusföreningen Havsbaden Ängelholm 

För frågor kontakta:
Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
robin.holmberg@engelholm.se
Telefon: 0431-46 80 71

Ämnen

Taggar

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431 46 80 92