Gå direkt till innehåll
Läxhjälp och sommarskola extra stöd till elever som drabbats av pandemin

Pressmeddelande -

Läxhjälp och sommarskola extra stöd till elever som drabbats av pandemin

Ängelholms skolelever kommer att erbjudas flera olika stödinsatser för att kunna kompensera det man kan ha förlorat under pandemin. Särskilt viktigt är det för elever i årskurs nio och sistaårseleverna på gymnasiet som ska komma vidare i sina studier.

– Det här är en punktinsats, men en stor och viktig sådan, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande. Effekterna av pandemin är många som vi kommer att få leva med och hantera under flera år framåt. Det här statsbidraget ger oss en positiv möjlighet att ge snabbt och omfattande stöd så att våra ungdomar kan komma vidare i fortsatta studier, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

För att möta den tuffa utmaningen som coronapandemin medför har regeringen beslutat att fördela en miljard kronor till landets kommuner. Syftet är att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. För Ängelholms del innebär det ett statsbidrag på drygt 4 miljoner kronor som kommunen får använda utifrån de behov som man bedömer mest angelägna inom förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Även de fristående verksamheterna ska få del av bidraget.

Kommunstyrelsen ger nu chefen för Lärande och familj, i uppdrag att fördela det statliga bidraget på ett sätt som ger bästa stöd till unga som drabbats särskilt av de restriktioner som drabbat skolan under pandemin.

Inom huvuduppdrag Lärande och familj har man inventerat och sett över hur behoven ser ut inom varje skolverksamhet. För elever på gymnasiet som haft långa perioder av distansundervisning behövs extrastöd inom kurser som matematik, svenska och engelska. Inom vuxenutbildningen är SFI prioriterat och elever i årskurs nio måste stöttas för att komma in på gymnasiet. Flera olika insatser förbereds nu för hela året med början redan i vår; läxhjälp, sommarskola och lovskola.

– Det blir ett rejält tillskott som kommer att göra stor nytta. Våra elever har genom restriktionerna tagit stort ansvar för att minska smittspridningen under pandemin. Nu måste vi göra allt för att stötta dem att komma vidare i sina studier och kunna återgå till ett mer normalt liv, säger Lars-Ola Olsson, chef för Lärande och familj.

För mer information:

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0431-46 80 71

Lars-Ola Olsson
Chef huvuduppdrag Lärande och Familj
0431-46 82 91

Ämnen

Taggar

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt

Ludvig B

Ludvig B

Enhetschef kommunikationsenheten 0431-468 098
Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431 46 80 92