Pressmeddelande -

Enlight och sycor ingår partneravtal för att stödja SAP och Axapta implementeringar

som återförsäljare kommer sycor att utnyttja Enlights teknologi för att reducera ”time-to-productivity” och säkerställa ett optimalt användande av kundernas ERP system sycor gruppen, global leverantör av informations- och kommunikationslösningar, och Enlight, ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap, har ingått ett samarbetsavtal. Genom avtalet kommer sycor att marknadsföra och sälja Enlights mjukvarulösningar till företagets SAP och Axapta kunder samt potentiella kunder världen över. Avtalet omfattar Enlights hela portfölj av lösningar för kunskapssäkring och möjliggör säkring av användarkompetens och ger användarna support före, under och efter SAP och Axapta implementeringar. Øyvind Lundgreen, VD, Enlight, säger: "Vårt partneravtal med sycor gruppen är mycket positivt. sycor för med sig djupgående expertis när det gäller vikten av att säkerställa användarnas kunskaper under ERP implementeringar och förstår hur man reducerar anpassningstiden till nya system genom att använda diagnostester, interaktiv utbildning och effektiv support efter utbildningen. Vårt samarbetsavtal ger sycor möjlighet att kombinera Enlights omfattande tekniska lösning med sin konsultexpertis så att man kan leverera en attraktiv och heltäckande kundlösning. Kortfattat innebär samarbetet att sycors kunder får möjlighet att drastiskt minska både kostnader och tid förknippade med en SAP eller Axapta implementering samtidigt som man kan förkorta användarnas inlärningstid och förbättra ROI.” Jim Marczak, VD och koncernchef, sycor USA, kommenterar: "Partneravtalet med Enlight gör det möjligt för sycor att ge våra kunder en kraftfull och kostnads¬effektiv Learning Management lösning som optimerar deras utbildning och dramatiskt förbättrar avkastningen på investeringen i ERP systemet. Många företag använder enbart en liten del av den funktionalitet som kraftfulla ERP lösningar som SAP eller Axapta erbjuder. Enlights teknologi kombinerat med sycors erfarenhet i våra nischmarknader gör det möjligt för företag att snabbt utvärdera kunskapsnivån på slutanvändarna och att planera, implementera och upprätthålla kundanpassade utbildningsprogram. Genom att koppla ihop ERP systemet med Enlights lösning säkerställs tillgången på uppdaterat utbildningsmaterial och dokumentation. Slutanvändarnas självförtroende och förtrolighet med systemet förbättras avsevärt. Det här partneravtalet går hand i hand med sycors vision om att leverera användbara och tillgängliga lösningar till våra kunder”. För mer information, vänligen kontakta Enlight: Øyvind Lundgreen, VD, Kontor: +46 8 790 39 00, Mobil: +46 703 187 682, oyvind.lundgreen@enlight.net sycor: John Bertolino, Sälj- och Marknadschef, sycor Americas, Kontor: +1 (412) 788-9494, john.bertolino@sycoramericas.com Om Enlight Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1 miljon tester per år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Nya Marknaden. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige. Om sycor SYCOR AMERICAS Inc. levererar ett antal olika typer av IT lösningar och tjänster inom identifierade huvudmarknader. Sycors tjänster omfattar expertis för tekniska lösningar och affärsprocesser för kemi- plast-, glas-, medicinsk utrustning och cementindustrin. Som ett globalt företag har sycor tekniska lösningar som ledande multinationella organisationer efterfrågar: konsult- och utbildningstjänster, tekniska implementeringstjänster, affärs- och IT-strategiska tjänster, RFID implementeringar, företagsledningslösningar, lösningar för förbättrade affärsprocesser och lösningar för IT hantering. SYCOR AMERICAS Inc. kombinerar sycors specialiserade IT expertis med Enlights kraftfulla Knowledge Assurance Suite och ett starkt industrifokus för att leverera kundnytta i sycors marknader.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service