Nyhet -

Samarbete för ett energismart Science Village Scandinavia

Lunds Energi och E.ON har inlett ett samarbete med Science Village Scandinavia för att ta fram energilösningar för området mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Visionen är en grön, urban stadsdel med tydligt fokus på forskningsverksamhet, förnybar energi och hållbara transporter.

Energilösningarna, som ska vara innovativa, hållbara och kostnadseffektiva, ska stödja Science Village Scandinavias och Lunds kommuns vision för energi och transporter i Brunnshög. Ambitionen är att området ska bli en testbädd för utveckling av framtidens energilösningar för såväl kommersiella aktörer, kommun som akademi.

Samarbetet, som inleddes under sommaren, ska också utmynna i förslag på hur man på ett innovativt och nytänkande sätt kan synliggöra de lösningar som kommer finnas i området. Även den överskottsenergi som skapas i de bägge forskningsanläggningarna ska tas omhand på ett så resurs- och samhällsnyttigt sätt som möjligt. Det kan exempelvis vara genom att nyttja värmen i närliggande fastigheter eller för att skapa nya intressanta livsmiljöer för människor att leva och arbeta i.

- Science Village Scandinavia ska bli ett ekologiskt och miljövänligt område med världsledande lösningar. Genom samarbetet med Lunds Energi och E.ON lägger vi nu grunden för detta långsiktiga arbete, säger B G Svensson, vd för Science Village Scandinavia.

- Lunds Energi tar tillsammans med kunden fram skräddarsydda lösningar och i det här fallet har vi tecknat avtal om att ta emot MAX IV:s spillvärme i vårt fjärrvärmenät, I Science Village Scandinavia kommer vi även att söka andra lösningar, som till exempel solceller, säger Anders Möller, produkt- och affärsutvecklingschef på Lunds Energikoncernen.   

- E.ON har bred kunskap inom hållbar stadsutveckling och energilösningar från bland annat, Västra Hamnen och Hyllieprojektet i Malmö och samarbetet med Lunds Energi och ESS. Nu tar vi nästa steg och fortsätter utveckla hållbara och innovativa energilösningar för Brunnshögsområdet, säger Johan Mörnstam, chef för Business Innovation på E.ON Sverige.

 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

E.ON
Johan Mörnstam, chef för Business Innovation på telefonnummer 072 510 20 26 eller johan.mornstam@eon.se

Sonny Strömberg, projektchef  på telefonnummer 070 541 51 15 eller sonny.stromberg@eon.se

Science Village Scandinavia AB
BG Svensson, vd på telefonnummer 070 698 20 21 eller bg.svensson@sciencevillage.com

Lunds Energikoncernen AB
Anders Möller, produkt- och affärsutvecklingschef på telefonnummer 070 266 58 50 eller anders.moller@kraftringen-nat.se

Christina Fröjd, projektkommunikatör på telefonnummer 072 205 99 33 eller christina.frojd@lundsenergikoncernen.se


Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • e.on
  • e.on sverige
  • sustainable city
  • energieffektivisering

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43