Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – september 2008

 

• Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 27,5 miljarder kronor (24,3)
• Rörelseresultatet hänförligt till kvarvarande verksamheter uppgick till 6,7 miljarder kronor (6,0), en ökning med tio procent
• Det justerade resultatet före finansiella poster och skatt uppgick till 6,4 miljarder kronor (5,6), en ökning med 15 procent
• Periodens resultat efter skatt hänförligt till kvarvarande verksamheter uppgick till 4,5 miljarder kronor (3,9), en ökning med 16 procent
• Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet för moderföretagets aktieägare uppgick till 22:84 kronor (19:86)

 

För ytterligare information kontakta Håkan Buskhe, koncernchef, E.ON Sverige AB på telefon 040-25 51 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • delårsrapport

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43