Pressmeddelande -

E.ON grundar innovationsbolag och levererar solceller till MAX IV-laboratoriet i Lund

Nu är det klart att MAX IV väljer E.ON som samarbetspartner för att bygga en 650 kvadratmeter stor solcellsanläggning till laboratoriets nya anläggning på Brunnshög i Lund. Samtidigt grundas ett nytt bolag – Brunnshög Energi.

- Vi bildar Brunnshög Energi för att ta ett helhetsgrepp och i samarbete med andra aktörer tillgodose områdets unika möjligheter, säger Sonny Strömberg, projektchef på E.ON och lyfter fram att bara ESS och MAX IV kommer att konsumera cirka 300 GWh energi och producera omkring 250 GWh överskottsvärme. Energi som kan värma upp områdets bostäder, gångstråk och vinterträdgårdar.

- Avtalet med MAX IV innebär att vi inte bara levererar teknik, men en nyckelfärdig helhetslösning där vi även tar ansvar för administration kring elcertifikat och ursprungsgarantier, säger Sonny Strömberg och pekar på den kompetens och erfarenhet som E.ON samlat på sig.

- Redan för 15 år sedan var vi med och tog fram energilösningen för Västra Hamnen i Malmö – en av världens få klimatneutrala stadsdelar.

Affären är den största E.ON gjort när det gäller solceller. Anläggningen, som ska stå klar hösten 2014, beräknas producera cirka 85 000 kWh el per år, vilket kan ge en årlig koldioxidreducering med cirka 21 ton per år.

Brunnshög är en stadsdel som planeras i nordöstra Lund kring de två materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Här ska även byggas en forskningsby, kontor och bostäder.

Lunds kommun och aktörerna i Brunnshög har en vision om att skapa en forsknings- och innovationsmiljö som är såväl ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande som självförsörjande på el och värme.

Årsförbrukning av hushållsel ligger omkring 5 000 kWh för ett svenskt snitthem. 300 GWh motsvarar hushållsel till omkring 60 000 svenska hem.


Läs mer:
http://brunnshogenergi.se/
https://www.maxlab.lu.se/sv/om


För fler frågor kontakta
Sonny Strömberg, projektchef E.ON, tel: 0705 – 41 51 15
Mattias Hennius, presschef E.ON, tel: 0705 – 19 18 92


Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sustainable city
  • e.on
  • e.on sverige

Regioner

  • Skåne

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43