Pressmeddelande -

E.ON säljer sitt transmissionsnät för gas till Swedegas

E.ON har idag ingått ett avtal om att sälja sitt svenska högtryckssystem för naturgas till Swedegas. Den svenska gasmarknaden får därmed en systemoperatör, vilket underlättar utvecklingen av gasaffären till gagn för E.ON och andra aktörer.

Swedegas, som ägs av EQT Infrastructure sedan januari 2010, äger redan det svenska högtrycksnätet för naturgas som går från Dragör i Danmark till Stenungsund. Avtalet mellan E.ON och Swedegas innebär ytterligare ett steg mot en konsolidering av den svenska gasmarknaden. Den fortsatta utvecklingen underlättas med en enda stark systemoperatör.

- Med den här affären skapas en stark systemoperatör för gasmarknaden i Sverige, vilket gynnar våra kunder och marknaden som helhet. E.ON är fortsatt en av landets ledande aktörer i marknaden med vårt distributionsnät för gas och drar därmed också nytta av de fördelar som en enda stark systemoperatör medför, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Nordic.

Även Swedegas ser ljust på utvecklingen av gasmarknaden i Sverige:

- Vårt mål är att ta ett helhetsansvar för utvecklingen av den svenska naturgasmarknaden och att skapa förutsättningar för ökad inblandning av biogas. Den här affären är ett led i detta och ger oss större möjligheter att uppfylla vår målsättning, säger Swedegas vd Lars Gustafsson.

- Användandet av naturgas har ökat stadigt de senaste åren och vi ser ingen orsak till att den utvecklingen ska avta. Tvärtom ökar industrins behov av att ersätta olja och kol med den miljövänligare och mer lätthanterade naturgasen. Vi ser också nya användningsområden för naturgas som bränsle för både sjöfart och tunga fordon, säger Gustafsson.

I detalj innebär affären att E.ON säljer 230 kilometer gasledning och 32 stycken mät- och reglerstationer till Swedegas som formellt tar över transmissionätet senare i år.

Ytterligare information lämnas av Mattias Hennius, informationschef E.ON Gas, telefon 0705-19 18 92 eller Robbin F Grönstedt, Swedegas presschef, telefon 0702-52 80 34.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • e.on
  • e.on gas
  • swedegas
  • eqt infrastructure

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 100 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43