Pressmeddelande -

E.ON sänker elpriset efter prisfall på utsläppsrätter

E.ON Sverige sänker priset på ettårsavtal till 43,5 öre/kWh, en sänkning med åtta öre. Prissänkningen är en konsekvens av det kraftiga prisfallet på utsläppsrätter. E.ON:s råd till hushållen ändras samtidigt från den tidigare rekommendationen om rörligt pris till att teckna det sänkta ettårspriset eller att utnyttja möjligheten till elprisbevakning. - Priset på utsläppsrättsrätter påverkar priset på el från utländska kolkraftverk, som producerar el ”på marginalen” i det nordiska elsystemet. Därför har nu elpriset fallit även i Sverige, säger Annette Brodin Rampe, affärsområdeschef på E.ON Sverige. E.ON har nu erbjudit elprisbevakning i ett år och avtalsformen blir alltmer efterfrågad. Prisbevakningen innebär att ett rörligt elpris automatiskt omvandlas till ett fast avtal, så snart priset når den nivå som kunden har bestämt på förhand. Den senaste tidens sänkta elpris har inneburit att många hushållskunder med prisbevakning har fått nya elavtal. Elprisbevakningen kan kopplas till ett fastprisavtal på ett, två eller tre år. Tjänsten, som är kostnadsfri, innebär att kunden ingår ett avtal om ett rörligt elpris som binds till en viss nivå om denna erbjuds under bevakningsperioden. - Det råder stor osäkerhet om hur priset på utsläppsrätter kommer att utvecklas framöver. Vårt råd till hushållen är därför att teckna det sänkta ettårspriset. Hushåll som vill ha fast elpris, men tror att det kommer bättre tillfällen, kan välja vår elprisbevakning, säger Annette Brodin Rampe. Elprisbevakningen upphör antingen när det önskade fastpriset har infriats, eller sex månader efter utgången av den månad som bevakningen inleddes. Om elprisbevakningen inte resulterar i det önskade priset under perioden kan hushållet avtala om en ny elprisbevakning, övergå till ett vanligt fastprisavtal eller fortsätta att ha ett rörligt elpris. E.ON:s ettåriga avtal kostar nu 43,5 öre/kWh (priset inklusive skatt, elcertifikatsavgift och moms blir 90,3 öre/kWh). En fast avgift på 292 kronor/år tillkommer (365 kronor/år inklusive moms). E.ON:s samtliga elavtal med hushåll och mindre företagskunder avser förnybar el från vattenkraft, om inget annat avtalats. För vidare information kontakta: Annette Brodin Rampe, affärsområdeschef, E.ON Sverige Telefon: 070-575 37 37 Utsänt av: E.ON Sverige AB (publ) Kommunikation Johan Aspegren www.eon.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43