Pressmeddelande -

E.ON tecknar avtal med Previa

Previa och E.ON Sverige skrev idag under ett företagshälsovårdsavtal. E.ON Sveriges alla verksamheter omfattas av avtalet som börjar gälla i takt med att nuvarande avtal löper ut. Utvärderingen av de olika leverantörernas anbud har pågått under våren, och till slut har Previa visat sig som den som bäst uppfyller de önskemål E.ON Sverige haft inför upphandlingen av nytt företagshälsovårdsavtal. Vi har även tidigare haft Previa som leverantör av företagshälsovård till flera av våra verksamheter säger Leif Bergström på enheten Hälsa & Säkerhet på E.ON Sverige. Det avtal vi nu går in i innebär en vidareutveckling av de möjligheter till förebyggande- och uppföljande arbete inom företagshälsovård och arbetsmiljö som dotterbolagen inom E.ON Sverige bedriver, fortsätter Leif Bergström. E.ON Sverige har genomfört en mycket professionell upphandling med höga krav på mätbara resultat och tydliga effekter av ett samarbete med företagshälsovården. Tillsammans kommer vi att utveckla partnerskapet ytterligare och skapa förutsättningar för E.ON Sverige att nå sina mål. Med AB Previa som rikstäckande partner med ett avtal underlättas styrning och uppföljning av samarbetet säger regionchef Hans Persson på Previa. Utsänt av: E.ON Sverige AB (Publ) Kommunikation Maria Swartling-Jung

Ämnen

  • Företagande

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43