Pressmeddelande -

E.ON Värme Sverige ansöker om Reko-certifiering och utmanar priset på pellets och värmepumpar

E.ON Värme Sverige har ansökt om att bli certifierad enligt Reko, Svensk Fjärrvärmes kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Totalt omfattas 28 000 kundanslutningar och 22 000 kunder av E.ON Värme Sveriges Reko Fjärrvärmeansökan. Reko Fjärrvärme tillkom förra året för att stärka och trygga kundernas ställning gentemot fjärrvärmeleverantörerna, speciellt med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Inte minst gäller detta prissättningen, som ska ske öppet och tydligt. Men E.ON går samtidigt ett steg längre och tillämpar alternativprissättning. Alternativprissättning innebär att E.ON jämför fjärrvärmepriset med de mest konkurrenskraftiga alternativen på värmemarknaden. Priset i kombination med fjärrvärmens övriga fördelar som bekymmerslöshet och miljöfördelar ska ge fjärrvärmen konkurrenskraft mot de uppvärmningsformer som idag har lägst uppvärmningskostnad. - Reko säger inget om prisnivån på fjärrvärmen. Vi går därför längre och utmanar alternativpriset för både nya och befintliga kunder, säger Anders Östlund, VD E.ON Värme Sverige AB. - Vi ska prissätta så att fjärrvärme från E.ON Värme Sverige är mer attraktivt än alternativen som i nuläget är pellets och värmepumpar. Totalkostnaden för fjärrvärme jämfört med de mest konkurrenskraftiga alternativen ska ligga på en nivå, som innebär att både nya och befintliga kunder väljer fjärrvärme. Kvalitetsmärkningen Reko Fjärrvärme har utarbetats efter diskussioner med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen Riksförbundet. Fjärrvärmeföretag som beviljas inträde i Reko åtar sig att följa de krav och intentioner som finns i systemet. Om en kund anser att företaget inte levt upp till kraven kan saken prövas av Kvalitetsnämnden, som kan återkalla rätten till Reko-märket, symbolen för medlemsskapet i kvalitetscertifieringen. För ytterligare information kontakta: Per-Olof Lindholm, vice VD E.ON Värme Sverige AB Telefon 070-525 92 96 Per-Olof.Lindholm@eon.se Utsänt av: E.ON Värme Sverige AB Kommunikation Louise Gudmundson

Ämnen

  • Företagande

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43