Pressmeddelande -

Fortsatta problem med elförsörjningen i Norrland

Det som tidigt i morse var drygt 70 000 strömlösa hushåll i E.ONs nät, har nu i kväll reducerats till under 15 000 drabbade hushåll. Värst drabbat är de norrländska länen Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län, där elnätet på sina håll har fått omfattande skador till följd av stormen Dagmar som drog in över Sverige i natt.

E.ON har haft drygt 230 personer och tre helikoptrar igång under dagen för att så snabbt som möjligt avhjälpa de fel som uppstod till följd av stormen i natt. Stormen slog ut elförsörjningen för drygt 70 000 hushåll, från Jämtland i norr till Småland i söder.

- Vi kommer att kunna återställa strömmen för de flesta av våra kunder i mellersta Sverige. Däremot kommer vi att behöva ytterligare en eller två dagar i de norrländska länen. Tidigt i morgon är förstärkningar på plats söderifrån, såväl ytterligare personal som materiel och ytterligare två helikoptrar, säger Anders Klemedsson, driftchef på E.ON Elnät.

- Naturligtvis går det inte att vara helt nöjd så länge det finns kunder som ännu inte fått tillbaka elen. Samtidigt får man inte glömma att vi lyckats återansluta över 50 000 hushåll inom ett dygn. Det är en mycket bra prestation av vår personal, säger Klemedsson, som också understryker vikten av de investeringar på 14 miljarder kr som E.ON har gjort för att vädersäkra elnätet.

- Sedan orkanen Gudrun har vi vädersäkrat cirka 20 000 kilometer elledning och därigenom minskat avbrotten med över 60 procent. Utan denna satsning hade säkert fler varit strömlösa idag, och felavhjälpningen hade tagit avsevärt längre tid, avslutar Anders Klemedsson.

För ytterligare information, kontakta E.ONs pressjour, telefon 040 – 25 55 40, eller för norrländska medier, Lars Höglund, Regionchef Norrland E.ON Sverige, telefon 0703 – 296952.

 

Utsänt av E.ON Elnät Sverige AB

Strategi & Kommunikation

Johan Aspegren

Ämnen

  • Ekonomi, finans

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43