Pressmeddelande -

Idag inviger Anna-Karin Hatt E.ONs vindkraftpark utanför Öland

Idag inviger it- och energiminister Anna-Karin Hatt E.ONs havsbaserade vindkraftpark utanför Kårehamn på Öland. Parken, som kan försörja halva Ölands befolkning med hushållsel, är den största i den svenska delen av Östersjön.

Nu producerar E.ONs vindkraftpark i havet utanför Kårehamn, förnybar energi – och det av den vind som blåser över Östersjön. Investeringen på drygt en miljard kronor omfattar 16 verk och har tagit 1,5 år att bygga.

Kårehamn kommer ersätta bland annat kolkraft och kan därmed minska utsläppen av koldioxid med 100 000 ton årligen.

- Den här satsningen ligger helt i linje med vad vi vill uppnå genom att öka andelen förnybar energi i det svenska energisystemet och den möjliggjordes tack vare smart elnätsteknologi, säger E.ON Sveriges koncernchef Jonas Abrahamsson och pekar på vikten av att Sverige har rätta förutsättningar för att producera och transportera förnybar energi.

Det finns ett nationellt planeringsmål om att det ska vara möjligt att bygga ut 30 TWh vindkraft till 2020. Med Kårehamn i drift är vi ett steg närmare det målet. Något som är extra aktuellt idag då FNs klimatpanel presenterar sin delrapport kring klimatfrågan.

- För att minska beroendet av storskaliga energikällor och fossil energi, för att öka vår försörjningstrygghet och stärka svensk konkurrenskraft, behöver vi bygga ut ett starkt tredje förnybart ben i vår energiproduktion. Kårehamns havsbaserade vindkraftpark bidrar tydligt till det. Tack vare Kårehamn kommer Sverige att få mycket ny förnybar el, samtidigt som Öland får värdefull hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Se intervjun med Anna-Karin Hatt och Jonas Abrahamsson via länken här under.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Energi

Kategorier

  • förnybara energikällor
  • smart elnät
  • e.on sverige
  • vindkraft

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.

Presskontakt

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43

Relaterat innehåll