Malmö får fler klimatsmarta lägenheter

Pressmeddelande -

Malmö får fler klimatsmarta lägenheter

Roth Fastigheters flerfamiljshus i Hyllie – Malmös största utbyggnadsområde – är utrustat med ett av världens mest avancerade energisystem. Nu har inflyttningen börjat i de 53 lägenheterna, som är utrustade med E.ONs Smarta Hemsystem och styrs via en iPod touch.

På lägenhetsnivå är varje lägenhet utrustad med ett Smarta Hemsystem som reglerar och styr effektuttag och energianvändning. Via en display i hallen kan hyresgästerna följa sin energi­förbrukning i kronor. De boende har möjlighet att teckna elavtal kopplat till spotpriserna på elbörsen Nord Pool.

Roth Fastigheters flerfamiljshus är anslutet till fjärrvärmesystemet i Malmö och är dessutom försett med solfångare. Solfångarnas ackumulatorer kan laddas med värme från fjärrvärmenätet när det är god tillgång på värme och priserna är låga, samt under molniga dagar när produktionen från solfångarna är låg.

Fastigheten i sin helhet kommer att kunna optimera sina energiflöden i förhållande till pris och produktion. Boende i fastigheten får en högre boendekvalitet och energin används effektivt när tillgång och efter­frågan på energi optimeras.Till fastigheten hör även två laddstolpar för elbilar.

- Det är i samarbete med de boende som vi kan testa smarta och kostnadseffektiva lösningar. För i slutändan blir lösningarna framgångsrika bara om de sätter de boende i centrum och följer hur människor faktiskt vill leva. För oss är det viktigt att vi erbjuder ett attraktivt boende och att vi på sikt håller ned kostnader, vilket kommer de boende till godo, säger Rikard Roth, VD på Roth Fastigheter.

Fakta

 • Malmö Stad, VA SYD och E.ON har tecknat ett klimatkontrakt gällande stadsdelen Hyllie i Malmö. Energiförsörjningen ska bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi 2020. Människor kommer att aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energianvändning och producera energi själva.
 • Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät för att utnyttja energi effektivare. Projektet ”Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie”, har stöd av Energimyndigheten. Det genomförs av E.ON och Malmö stad, i samarbete med byggherrar och andra aktörer som är engagerade i att utveckla Hyllie. Avtalet mellan E.ON och Roth Fastigheter ingår i detta.
 • I Hyllie genomför E.ON det enda svenska demonstrationsprojektet inom  EU-projektet Future Internet Smart Utility Services (FINESCE) för att utveckla smarta energiapplikationer. E.ON kopplar upp ett antal fastigheter mot ett energistyrningssystem för att undersöka byggnadernas flexibilitet för att balansera utbud och efterfrågan i realtid.
 • Som en del av utvecklingen i Hyllie genomförs ett antal piloter som ska kunna utvecklas ytterligare i Hyllie. E.ON testar i sitt flerfamiljshus Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö, framtidens smarta energilösningar.

För mer information kontakta:

Rikard Roth, VD Roth Fastigheter, tel: 0706 910383

David Lillienberg, projektledare E.ON Sverige, tel: 0702 021113

Relaterade länkar

Ämnen

 • Energi

Taggar

 • energistyrningssystem
 • hyllie
 • klimatsmarta bostäder
 • e.on sverige
 • smarta nät
 • sustainable city

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.

Presskontakt

E.ONs pressjour 040-255540

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist.
Ann-Nina Finne

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56
Sirpa Franzén

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43

Relaterat material

Relaterade nyheter