Pressmeddelande -

Nu byggs kundernas fjärrvärmeverk i Täby

E.ON Värme utvecklar fjärrvärmeproduktionen i Täby med två biobränslepannor. Genom ett unikt samarbete kommer anläggningen att ägas av E.ON och fyra lokala bostadsrättsföreningar gemensamt. Projektet förkroppsligar E.ONs ambition att arbeta tillsammans med kunderna för en hållbar stadsutveckling.

E.ONs fjärrvärmeverksamhet i Arninge i norra Täby utökas med två nya pannor för träflis. Den nya anläggningen får namnet Täby fjärrvärmeverk och kommer att ägas av bostadsrättsföreningarna Annexet, Farmen, Storstugan och Volten tillsammans med E.ON. De fyra föreningarna består av totalt 2.619 lägenheter i centrala Täby. I Arninge producerar E.ON fjärrvärme till sina kunder i Täby och med Täby fjärrvärmeverk förstärks den verksamheten.

– För oss innebär den här satsningen att vi kommer att kunna bibehålla våra låga kostnader för uppvärmning samtidigt som vi får en helt förnybar energiförsörjning. Det tjänar både vi och klimatet på, säger Lars Biertz, ordförande för HSB brf Storstugan.

Tidigare i våras tilldelades bostadsrättsföreningarna HSB Stockholms miljöpris för initiativet att ta utökat ansvar för energiproduktionen. I juni certifierades dessutom den befintliga fjärrvärmeproduktionen i Arninge med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Märkningen förutsätter bland annat att förnybara bränslen används och att askan återförs till skogen där bränslet odlas.

Fjärrvärmeanläggningen kommer att ägas av det gemensamma produktionsbolaget Täby Fjärrvärme AB.

– Genom att samarbeta med våra kunder kan vi tillsammans sätta tydligare mål för hur vi ska använda energi och resurser effektivare. Vi vill bygga den hållbara staden som även tillfredsställer kundernas framtida behov och det gör vi bäst ihop med de som bor och lever i staden, säger Teresa Mattisson, affärschef på E.ON Värme i Stockholm.

För mer information, kontakta gärna Teresa Mattison, affärschef på E.ON Värme, tel 0702 747993.

Fakta

  • Fjärrvärmenätets stamnät ägs av Täby kommun och sträcker sig i dag från Roslags Näsby i söder till Arninge i norr. E.ON producerar fjärrvärmen och fortsätter under kommande år att bygga ut nätet tillsammans med kommunen för att möjliggöra att fler i Täby får tillgång till miljövänlig uppvärmning. Fjärrvärmenätet kan ta tillvara på solenergi men även spillvärme och restvärme från industrier och fastigheter. Täbys fjärrvärmenät kommer senast år 2027 vara öppet för alla värmeleverantörer, vilket ger kunderna möjlighet att i konkurrens fritt välja värmeleverantör.
  • Läs också mer om fjärrvärmenätet i Täby på                                                                 http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Klimat-och-energi/Fjarrvarme-i-Taby/
  • Mer om Bra Miljöval på http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • e.on sverige
  • e.on
  • fjärrvärme
  • eon värme

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43